Nog 1.000 dagen te gaan tot start 100ste Vierdaagse

Het aftellen naar de 100ste Vierdaagse in 2016 is begonnen. De Jubileumeditie van het grootste meerdaagse wandelevenement ter wereld moet vooral feestelijk en gedenkwaardig worden. Uitgangspunt daarbij is dat de 100ste editie qua formule een ‘normale’ Vierdaagse wordt. Vast staat dat de bij sommigen hooggespannen verwachting over een veel groter aantal deelnemers niet zal worden gehonoreerd. In het voorjaar van 2014 zal de reglementering voor deelname aan de Vierdaagse in 2016 worden bekend¬gemaakt.

Organisator Stichting DE 4DAAGSE heeft een speciale commissie geformeerd dat onder de naam Stichting Honderdste Vierdaagse (i.o.) de Jubileumeditie gaat voorbereiden. Op 23 oktober 2013 zijn er nog 1.000 dagen te gaan tot de start van de 100ste Vierdaagse, zo heeft het commissie uitgerekend. Om die dag als officiële startdatum te markeren voor de werkzaamheden van de Stichting Honderdste Vierdaagse i.o., werd een mega-afteldoek aan een van de torens van concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen onthuld. 23 Oktober 2013 is tevens aangegrepen om de eerste plannen voor de jubileumeditie bekend te maken. Globaal zal de wandelprestatietocht in 2016 niet veel afwijken van andere edities. De wandelaars gaan in de derde week van juli 2016 gewoon iedere dag op pad voor hun 30, 40 of 50 kilometer dagparcours, grotendeels via de routes zoals al sinds jaar en dag worden gelopen.

Géén 100.000 deelnemers
Uitbreiding van het wandellegioen is slechts fractioneel mogelijk. Vanwege het wandelplezier en de veiligheid zitten de parcoursen nagenoeg aan hun maximum. Maar ook de bereikbaarheid van de regio en de beschikbare ruimte voor overnachtin¬gen staan onder druk. Onderzocht wordt daarom of de huidige limiet van 46.000 aanmeldingen met een paar duizend kan worden opgerekt.
“Alle speculaties die daarover nu al de ronde doen in wandelland zijn ongegrond. Wij hebben de tijd nodig om tot een zorgvuldige en redelijke afweging te komen, iedereen moet dus nog even geduld hebben”, zo stelt de Vierdaagse-organisatie.

Ruim 130 ideeën
In de afgelopen periode zijn er ruim 130 zeer diverse ideeën verzameld om de 100ste Vierdaagse een extra feestelijk en sportief tintje te geven. Na een eerste selectie wordt in de komende tijd van circa 30 suggesties de haalbaarheid onderzocht. De precieze plannen worden in de komende twee jaar geleidelijk aan bekend¬gemaakt, sommige zullen echter nog tot het laatst een verrassing blijven. In ieder geval zal er in de vorm van een expositie aandacht worden gegeven aan de historie van de Vierdaagse. Ook zal het thema
duur¬zaamheid worden aangegrepen voor diverse initiatieven. Onder andere een Vierdaagsebos staat daarvoor op het programma.

Organisatie
Stichting Honderdste Vierdaagse i.o. , die de voorbereidingen treft voor de Vierdaagse in 2016, bestaat uit personen die vanuit diverse disciplines en op vrijwilligersbasis hun inbreng hebben. Ron Adriaans, secretaris van Wandelsportorganisatie KNBLO Nederland, heeft de voorzittersrol. Verder nemen de dames Jeannine Liebrand, Anneke Bruisten en Martine Willemstein en de heren Marcel Claassen, Chris Crucq en Bram Brinkman deel aan het comité. Ook wordt een Comité van Aanbeveling geformeerd. Zodra de zetels daarin bezet zijn, zal bekend worden gemaakt wie er zitting nemen in het Comité van Aanbeveling.

Historie Vierdaagse
Op 3 april 1908 vond de oprichting plaats van de Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding. Eerste wapenfeit van de nieuwe organisatie is de voor voornamelijk militairen georganiseerde wandelvierdaagse van 1909. Er kon vanuit maar liefst 15 plaatsen in Nederland worden gestart. Er startten in dat eerste jaar 306 wandelaars. Met als startplaats Utre¬cht kwam het gestaag groeiende wandellegioen in 1912 op de derde dag bivakkeren op de Prins Hendrik ¬kazerne in Nijmegen terwijl ook de vierde dag de finish op het kazerneterrein lag. Een geslaagd experiment blijkbaar want de jaren daarna werden de wandelaars regelmatig in Nijmegen ontvan¬gen. In 1925 werd Nijmegen de vaste start- en finishplaats voor de Vierdaagse.

Inmiddels is Vierdaagse uitgegroeid tot een sportief fenomeen met zeer grote landelijke bekendheid, 46.000 aanmelders, een schare van zo’n 1 miljoen mensen langs de parcoursen en vele miljoenen die het evenement volgen via de media.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.