De archieven van het Nijmeegse Canisius College, met onder andere zo’n 10.000 (klasse)foto’s, worden binnenkort officieel overgedragen aan het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). De stukken, die de afgelopen vier jaar zijn geïnventariseerd en beschreven door het RAN geven een prachtig beeld van honderd jaar katholiek onderwijs in Nijmegen. Alle beschrijvingen zijn vanaf 24 oktober te raadplegen via de website van het Regionaal Archief. Voor de originele stukken kan men terecht in de studiezaal van het archief.

Het huidige Canisius College had vele voorgangers en de geschiedenis van de school gaat terug tot 1900. Er waren jongens- en meisjesscholen, scholen met en zonder internaat, scholen voor mavo, havo, vwo en technische opleidingen. Scholen als het Canisius en Mater Dei waren landelijk gezien toonaangevend en speelden een belangrijke rol in de emancipatie van katholiek Nijmegen. De archieven van het Canisius College, die in totaal ruim 160 meter papier beslaan, omvat naast de vele foto’s ook schoolbladen, overzichten van docenten en leerlingen, vergaderverslagen, stukken over het onderwijs en buitenschoolse activiteiten, de schoolgebouwen en een uitgebreide collectie partituren. Dat alles zo goed bewaard is gebleven is in belangrijke mate te danken aan de in 2009 overleden Arnold Wolf, docent geschiedenis en schoolarchivaris van het Canisius.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.