20 juni Veteranendag in Beuningen

Deze dag is bedoeld als eerbetoon aan Nederlandse veteranen, waarbij erkenning en waardering voor hen centraal staat.

Eerbetoon
Nederland heeft een groot aantal (ongeveer 120.000) militaire veteranen. Ook in de gemeente Beuningen wonen rond de 180 veteranen. Veteranen zijn zeer divers van achtergrond en leeftijd. Een groot aantal veteranen is nog steeds in actieve dienst. Als eerbetoon aan wijlen Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard is door het Kabinet besloten de Nederlandse Veteranendag jaarlijks op of rond 29 juni, de verjaardag van de prins, te organiseren.

Veteranen
Veteranen zijn alle (ex)-militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies in internationaal verband. Denk daarbij aan de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea, maar ook aan de missies in bijvoorbeeld Cambodja, Ethiopië, Angola, Haïti en voormalig Joegoslavië. Ook personeel van het voormalig Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en het vaarplichtig koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog is veteraan.

Uitnodiging
Alle veteranen die zijn ingeschreven bij het Veteranen Instituut in Doorn hebben een uitnodiging ontvangen. Wie als veteraan geen uitnodiging heeft gekregen, maar wel graag aanwezig wil zijn bij de bijeenkomst, kan zich alsnog aanmelden via s.peters@beuningen.nl.

Programma
11.00 uur ontvangst bij Veteranenmonument
11.05 uur toespraak burgemeester Carol van Eert gevolgd door minuut stilte
11.45 uur koffie/thee in De Lèghe Polder, Schoolstraat 16 in Beuningen
12.30 uur lunch in De Lèghe Polder, aansluitend napraten/borrelen
15.00 uur einde bijeenkomst

Tijdens het hele programma in De Lèghe Polder is er gelegenheid om de fototentoonstelling van Stichting Nederlandse Veteranendag te bezoeken. Veteranen die in actieve dienst zijn, informeren de aanwezigen over de huidige stand van zaken in onze krijgsmacht. Ook is er een tentoonstelling verzorgd door het Maas en Waals Museum uit Winssen.

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.