Congres de Veranderende Stad

Integratie van zorg in de wijk? Wonen en zorg verbinden? Een wijk waar mensen voor elkaar zorgen? Hoe doe je dat? Op deze en andere uitdagingen wil de gemeente Nijmegen met inwoners van gedachte wisselen tijdens het congres De Veranderende Stad op 14 juni in Nijmegen.

De samenleving en daarmee ook de stad veranderen sneller dan ooit. De vraag naar woningen is groot, het aanbod blijft achter. Veel sociaal-maatschappelijke vraagstukken vragen om aandacht. Verstedelijking, veranderende gezinssamenstelling, vergrijzing, vereenzaming, groen en gezondheid. Hoe krijgt informele zorg een plek in de woonomgeving? Bovendien hebben we te maken met grote vraagstukken over klimaat, duurzaamheid, innovatie en transformatie. Stadsontwerp kan veel betekenen bij maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken, maar gebiedstransformatie alleen is niet voldoende. Veel veranderingen die zich nu aandienen hebben hun wortels in verschillende domeinen: fysiek, ruimtelijk, sociaal.

Het congres gaat over gebiedsontwikkeling, sociale duurzaamheid en innovatie. In de ochtend zullen topsprekers aan het woord zijn over demografische trends, maatschappelijke thema’s en inspirerend stadsontwerp. Ze zullen hierbij een presentatie geven van de resultaten van wereldwijd onderzoek naar de Wijk van de Toekomst. Onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes zullen er diverse discussies gestart worden. Tijdens het congres worden excursies naar vernieuwende en vooruitstrevende projecten in Nijmegen, ondernomen zoals het nieuwe stadseiland Veur Lent, het Honigcomplex in het Waalfront en de groene campus Radboud. De dag is bedoeld voor planologen, ontwikkelaars, woningcorporaties, universiteiten, medewerkers van gemeenten, provincies, rijk, architecten, stedenbouwkundigen, adviseurs, wijkmanagers, zorgpartijen en maatschappelijk werkers.

Aanmelden of meer informatie via www.deveranderendestad.nl

Nijmegen is verkozen tot European Green Capital 2018. De European Green Capital Award is een initiatief van de Europese Commissie. De onderscheiding wordt elk jaar uitgereikt aan een Europese stad die vooroploopt in duurzaamheid en zo fungeert als inspiratiebron voor andere steden. Nijmegen is de eerste Nederlandse stad die deze titel mag dragen, na Kopenhagen, Bristol, Ljubljana en Essen.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.