Verkeersmaatregelen De Stelt en Plantjevlag

In en rond Plantjevlag en De Stelt in Nijmegen-Noord worden in deze maand enkele verkeersmaatregelen uitgevoerd.

Het betreft tijdelijke snelheidsremmende maatregelen op de Laauwikstraat en Vossenpelssestraat, nabij Plantjevlag. Deze maatregelen moeten hinder van doorgaand verkeer op de route alvast beperken voordat er op langere termijn aanpassingen gedaan worden in de wegenstructuur van de oostzijde van de Waalsprong. Tevens sluit de gemeente Nijmegen de tijdelijke weg door De Stelt Zuid af en wordt de (verlengde) Turennesingel door De Stelt opengesteld voor verkeer.

De gemeenteraden van Lingewaard en Nijmegen willen dat er nog dit jaar een definitieve oplossing komt voor het reguleren van het verkeer in de oostflank van de Waalsprong. Over het eerdere plan voor een aanleg van een Dorpensingel en vervolgens enkele varianten hierop, is nog geen consensus. De situatie vraagt inmiddels al wel om een aantal maatregelen op korte termijn.

Het Nijmeegse college van B&W heeft daarom besloten om busvriendelijke, tijdelijke drempels te plaatsen op het wegvak Laauwikstraat – Vossenpelssestraat, ter hoogte van Bekkersland. Hiermee wordt dit stuk een 30 km-zone. Dit gebeurt eind oktober, mits het weer het toelaat. De drempels moeten verkeershinder voor bewoners beperken. Het is een tijdelijke maatregel die een toekomstige definitieve oplossing niet in de weg staat en dus het proces van beide raden niet frustreert. Hiermee komt de gemeente Nijmegen tegemoet aan de zorgen van bewoners en maakt zij de toezegging waar om op korte termijn maatregelen te treffen.

De gewenste woningbouw in De Stelt Zuid kan niet meer wachten en dat heeft ook gevolgen voor de verkeerssituatie. Vanwege de bouw is het noodzakelijk de tijdelijke verbindingsweg door De Stelt Zuid af te sluiten. Tegelijk wordt dan de (verlengde) Turennesingel door De Stelt opengesteld om te voorkomen dat het verkeer, dat nu nog van de tijdelijke weg gebruikmaakt, de Laauwikstraat overbelast. De Turennesingel kan het verwachte verkeer op een veilige manier verwerken.

(Bron: Gemeente Nijmegen)

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.