De heer drs. S.J.C.M. (Stef) Weijers (66) ontving op 6 december 2018 de versierselen behorende bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg deze Koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten als lector bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en zijn maatschappelijke nevenactiviteiten op het gebied van Logistiek.

De heer Weijers is sinds 2002 lector en hoofd-integraal manager van de onderzoeksgroep Logistiek en Allianties en daarbij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van toegepast onderzoek aan de faculteit Economie en Management van de HAN. Hij heeft naast zijn functie als lector een zeer indrukwekkende lijst met publicaties geproduceerd, deze gaat veel verder dan van een gemiddelde lector in het HBO en zijn functie verwacht mag worden. De heer Weijers richt zich op het ontwikkelen van praktijkgerichte kennis ten behoeve van de samenleving. Het vak logistiek is door zijn inzicht en pioniersgeest in een breder kader gezet. Hij betekende niet alleen veel voor de traditionele vervoerslogistiek, maar ook de zorglogistiek heeft hij wetenschappelijk onderbouwd landelijk ‘op de kaart gezet’. Hij verbindt het logistieke onderwijs met meerdere werkvelden en geeft handvatten om logistieke processen te verbeteren. Zonder de heer Weijers was er geen Kennis DC Logistiek Gelderland gekomen en hij zorgde voor een hele nieuwe dimensie toegepast wetenschappelijk onderzoek zowel binnen het hoger onderwijs als binnen het bedrijfsleven. Door zijn inzet kwam er nationale erkenning van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor een project voor duurzame logistiek in de zorg. De heer Weijers onderscheidde zich in zijn reguliere activiteiten door zeer studentgericht te zijn. Als aanjager van talentontwikkeling is hij nauw betrokken geweest bij het op de kaart zetten van de Human Capital Agenda binnen het logistieke werkveld. Ook is hij jurylid van de Nationale Scriptieprijs Logistiek en was voor veel ‘jonge’ docentonderzoekers een kritische co-auteur. De heer Weijers heeft diverse functies bekleedt onder andere lid, bestuurslid, voorzitter en vicevoorzitter van de Stichting Vervoerslogistieke Werkdagen. Hij was ook nauw betrokken bij de uitgifte van de bundel met gemiddeld 25 wetenschappelijke artikelen voor het jaarlijkse congres. Bovendien is hij ook grondlegger van het Nationaal Kennis Akkoord Logistiek. Deze organisatie stimuleert innovaties binnen de logistiek en voert projecten uit. Dit baanbrekende initiatief is in 2008 beloond met de HBO-Innovatieprijs.De heer Weijers heeft het nieuwe en succesvolle tijdschrift voor toegepaste logistiek ‘Logistiek+’ opgezet en is vanaf de oprichting ook hoofdredacteur. Locoburgemeester Tiemens reikte de Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Weijers op 6 december 2018 om ± 17.45 uur tijdens de receptie aansluitend aan het officiële programma ter gelegenheid van zijn emeritaat.