In Nijmegen start in 2018 en 2019 in elk stadsdeel een financieel expert. De financieel expert is een aanvulling op het team van de Stip; bij de Stips kun je terecht voor informatie, advies en ontmoeting in de wijk.

Inwoners kunnen met de komst van de expert ook terecht met vragen en zorgen over hun financiën. Wethouder Renske Helmer-Englebert gaf op 7 november in Stip Midden het startsein. Stips Dukenburg, Zuid en Nieuw-West startten al eerder. In de komende maanden volgen de andere stadsdelen.

Na een positieve evaluatie van de pilot ‘financieel expert in de wijk’ voegt de gemeente Nijmegen de functie toe bij alle Stips. De resultaten van de pilot tonen aan dat met de uitbreiding van een team met financieel experts inwoners nog beter en sneller geholpen worden. De cliënten uit de pilot gaven aan dat de financieel expert snelle, concrete en persoonlijke ondersteuning biedt en dat het leidt tot een beter zicht op de financiële huishouding. Naar verwachting heeft elk stadsdeel in Nijmegen in april 2019 een financieel expert bij de Stip.

Inwoners die met financiële zorgen bij een Stip komen, zoeken samen met de financieel expert uit, welke hulp passend is. De belangrijkste boodschap is dat mensen het best zo vroeg mogelijk om hulp kunnen vragen bij financiële problemen. Wethouder Renske Helmer-Englebert van onder andere schuldhulpverlening: ‘Met de financieel expert willen we de drempel verlagen om informatie, advies of hulp te krijgen. Uit de pilot blijkt dat mensen die hulp vragen, sneller een oplossing hebben en minder last hebben van stress. Iedereen kan financiële zorgen hebben. Wij investeren graag om inwoners te helpen bij het financieel gezond worden en blijven.’

In 2019 start de gemeente Nijmegen ook een campagne waarmee zij bewoners met financiële problemen wil stimuleren om sneller aan te kloppen voor hulp.

De financieel expert in de wijk is een initiatief van de gemeente Nijmegen en er wordt uitgevoerd door Bureau Schuldhulpverlening in samenwerking met Bindkracht10 en Sterker Sociaal om intensiever samen te werken op het gebied van schuldhulpverlening. Stip Midden is de vierde locatie waar een financieel expert start.