Amerikaanse religiewetenschapper Devin Singh duikt in zijn lezing in LUX in het christendom om antwoord te vinden op de vraag waarom de mens geld zo belangrijk vindt.

Al in het begin hebben christelijke denkers ideeën over God verbonden aan economische begrippen. Zo
kreeg geld een belangrijke, want goddelijke, associatie. De gangbare gedachte is dat het kapitalisme kan floreren omdat de mens niet meer “in bedwang wordt gehouden” door religieuze normen. Singh stelt echter dat geloven en geld al vanaf het begin met elkaar werden geassocieerd. God werd omschreven met metaforen als “hemelse bewindvoerder” en “goddelijke boekhouder”, Jezus werd beschreven als een “valuta” om je “vrij te kopen” van zonde. Naarmate het christendom meer politieke invloed kreeg, werd geld ook steeds
belangrijker. En zo ontstonden de wortels van het kapitalisme. Devin Singh verkent de kennis over de achtergronden van ons huidige economische klimaat en gaat op zoek naar een alternatief voor het kapitalisme.

Let op: In dit programma wordt uitsluitend Engels gesproken.
LUX, 20.00 uur, € 5,00