Tijdens een minisymposium op 9 november in de Dominicuskerk te Nijmegen, zullen drie sprekers ( Peter Nissen, Tom Kroon, Ben Dankbaar) hun gedachte over een duurzame omgang met de schepping verder ontvouwen.

In de pauze zal een dansgroep van het Huis van Compassie optreden om het thema artistiek vorm te geven. Daarna volgen nog vier korte presentatie over de vraag hoe er vanuit verschillende invalshoeken inhoud kan worden gegeven aan een duurzame samenleving.

Vanaf 13.00 is er een ontvangst met koffie/thee en de middag wordt afgesloten met een drankje. Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. Graag aanmelden: duurzaamheid@stefanus.nl Georganiseerd door de Raad van Kerken in samenwerking met de H.Stefanusparochie. Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, 6524 RN Nijmegen. Tijd: 13.30 – 17.00 uur.