Het aantal uitkeringsgerechtigden in gemeente Berg en Dal daalt. De afgelopen jaren is een duidelijke ontwikkeling zichtbaar waarbij steeds meer mensen met een uitkering een baan vinden. In de eerste helft van 2018 hebben 64 van hen een betaalde baan gevonden.

Waarom daalt het aantal uitkeringsgerechtigden? Deze daling komt door inspanningen van de mensen zelf, de gemeente, het Werkbedrijf Regio Nijmegen (WBRN), het project Berg en Dal Werkt!, onze inkomens- en participatieconsulenten en bereidwillige ondernemers. De aanhoudende economische groei speelt ook een rol en ook een afnemend aantal nieuwe vluchtelingen. Verantwoordelijk wethouder Irma van de Scheur: ‘Het is erg prettig te zien dat de inspanningen van alle betrokkenen worden beloond. Werk en voldoende financiële zekerheid zijn voorwaarden om volwaardig en zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij.’

Hoe worden mensen met een uitkering geholpen?
Kenmerkend voor de aanpak van Berg en Dal Werkt! is de intensieve bemiddeling van kandidaten. Medewerkers van het WBRN zijn wekelijks op locatie. Vanaf 2018 zijn dit Millingen aan den Rijn, Groesbeek en Beek. Zij zijn daar aanspreekpunt voor kandidaten en lokale ondernemers. Door de fysieke nabijheid blijkt het eenvoudiger te zijn om verbindingen te leggen tussen kandidaten, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeentelijke inkomens- en participatieconsulenten.