In de week van de herdenkingen rondom Operatie Market Garden is de gemeente Nijmegen gastheer voor een Europees project over de Tweede Wereldoorlog dat gewijd is aan herinneren: ‘History through their eyes’. Het betrekt jongeren actief bij de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en laat hen nadenken over wat het leven in vrijheid voor hen vandaag de dag betekent.

‘History through their eyes’ bestaat uit een expositie en jeugdcongres en is geïnitieerd door de Stichting Liberation Route Europe. Het ‘Huis van de Nijmeegse Geschiedenis’ is de passende locatie, de plek waar verleden en heden worden verbonden.

Na de opening op 19 september zal de EYES-expositie tot het einde van de maand te zien zijn in het ‘Huis van de Nijmeegse Geschiedenis’. De expositie bestaat uit de verhalen van tien jonge mannen en vrouwen, ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog uit diverse landen in Europa. Sommigen waren lid van het verzet, anderen bestuurden tanks en weer anderen verzorgden gewonden. Een aantal van hen heeft de Tweede Wereldoorlog niet overleefd, maar er zijn er ook die nog in leven zijn. Ze hebben gemeen dat ze allen geconfronteerd zijn geweest met moeilijke keuzes en ze hun leven drastisch hebben zien veranderen. De expositie is aangevuld met materiaal in bruikleen van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945. De Stichting Liberation Route Europe creëerde tevens een virtuele expositie waar nog meer biografieën te vinden zijn in het Engels, Frans, Nederlands, Duits en Italiaans op www.liberationroute.com/eyes.

Het is geen toeval dat zowel de conferentie ls de expositie in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis zullen plaats vinden. De plek waar het verleden wordt verbonden met het heden. De Coördinator van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis en Martijn Vermeulen, geschiedenisleraar en bestuurslid van het 4 en 5 mei comité Nijmegen hebben de handen ineen geslagen om samen het congres te organiseren. Op 19 September neemt een grote groep leerlingen van diverse scholen in en rond Nijmegen deel aan het jeugdcongres. De dag start met een toespraak van Ad van Liempt, bekend historicus en onder andere bedenker van Andere Tijden en schrijver van diverse boeken. Vervolgens zullen historici Lennert Savenije van de Radboud Universiteit, Martijn Vermeulen en Has van Goethem de leerlingen vertellen over de onderwerpen: Collaboratie en Verzet, het bombardement op Nijmegen en Operatie Market Garden.

Het tweede gedeelte van de dag zullen drie ooggetuigen worden geïnterviewd (Addy Hendriks, Jo van Son en Stefan Scotnicki). Zij worden geïnterviewd door oud journalist Rob Jaspers, Elky Rosa Gerritsen en Steffie van den Oord. Vervolgens krijgen de leerlingen een rondleiding door de stad met als doel hun lokale geschiedenis beter te begrijpen en een link te leggen tussen verleden en heden. Tot slot maken zij vlogs waarbij een van de opdrachten is te vertellen wat vrijheid voor hen betekent in relatie tot wat zij die dag zoal hebben gehoord en gezien.

Het ‘History through their Eyes’ congres is tevens de gelegenheid voor de burgemeesters van twee deelnemende steden om elkaar te ontmoeten, Hubert Bruls van Nijmegen en de burgemeester van Cassino (Italië) Carlo Maria d’Alessandro. Zij kunnen met elkaar de geschiedenis van de stad delen als het gaat om de Tweede Wereldoorlog en de weg naar de bevrijding. Burgemeester Bruls zal de leerlingen toespreken op de conferentie en de burgemeester van Cassino zal een gedeelte van de dag aanwezig zijn.

Reizend door Europa
Het EYES-project is afgelopen juni gestart in Caen in Frankrijk. Met Nijmegen als gastheer is nu Nederland aan de beurt om ‘History through their eyes’ te ontvangen. Op 8 november neemt het Allierten Museum in Berlijn het stokje over, op 14 december gevolgd door het Bastogne War Museum in België. Laatste in de rij is Cassino, Italië in het begin van 2019 zullen zij gastheer zijn.

Over het project EYES
‘History trough their Eyes’ wordt ondersteund door het programma Europe for Citizens van de Europese Unie. Het doel van EYES is om het begrip te vergroten over de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog en het ontstaan van de Europese Unie. Door het stimuleren van discussie en reflectie, en door samenwerking met organisaties, scholen en lokale overheden vergroot het project het besef van de geschiedenis, herinnering en waarden. Door het project kunnen lessen uit het verleden worden vertaald naar de huidige tijd.

Over Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Nijmegen – de oudste stad van Nederland – is bruisend en ondernemend. Tegelijkertijd ligt de geschiedenis overal op straat. Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis maakt mensen bewust van en betrekt hen bij de geschiedenis van de stad. Laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Dit doen we door middel van samenwerking met diverse partners in de stad zoals onder andere het Regionaal Archief Nijmegen en de Radboud Universiteit. Iedereen die is geïnteresseerd in de geschiedenis van de stad en omgeving of een stukje geschiedenis wil delen is meer dan welkom in het ‘Huis van de Nijmeegse Geschiedenis’: “Wij doen niets liever dan de mensen van nu verbinden met de wereld van toen”. www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl

Over de Stichting Liberation Route Europe
De Stichting Liberation Route Europe (SLRE) is de initiatiefnemer van het EYES-project en voert de coördinatie. SLRE creëert een internationaal kader om jongeren te betrekken in de herdenking van de Tweede Wereldoorlog en laat hen het belang inzien van het Europees burgerschap. SLRE werkt samen in een consortium van vijf Europese partners: Région Normandie (Frankrijk), gemeente Cassino (Italië), Alliierten Museum Berlijn, Assocation Tourism, Culture & Patrimoine van het Bastogne War Museum (België) en de gemeente Nijmegen.