130 kinderen uit Nijmegen-Noord bestormen vandaag Wijnfort Lent. Zo krijgen ze een voorproefje van de Open Monumentendag.

Onder de titel ‘Bestorm een fort’ maken de leerlingen uit Nijmegen-Noord op een actieve manier kennis met het Wijnfort Lent. Ze krijgen een rondleiding en maken opdrachten uit de ‘monumentenkijker’. Aanval en verdediging is een thema dat als een rode draad door de geschiedenis van Nijmegen loopt, en forten spelen hier een belangrijke rol in.

Nijmegen kent als oudste stad een interessante geschiedenis met veel monumenten. Het doel van de Klassendag is om kinderen al vroeg in aanraking te laten komen met erfgoed en monumenten. Daarom wordt dit jaar op 7 september voor het eerst, in samenwerking met het Open Monumentendag Comité, de Open Monumenten Klassendag georganiseerd voor het basisonderwijs. Basisschool Het Talent doet mee met 130 leerlingen van groep 5/6 en 7/8. Met een introductieles op school en een actief bezoek aan een monument in de buurt. De lesmaterialen zijn ontwikkeld door het Landelijk Bureau Open Monumentendag.

Foto: Gemeente Nijmegen