De Lidl-vestiging in Groesbeek wil haar parkeerterrein uitbreiden en aanpassen. De gemeente Berg en Dal werkt hier aan mee om de verkeersveiligheid rond de supermarkt te vergroten. Een andere reden is dat de(geluids)overlast die omwonenden ervaren hiermee wordt verminderd.

Om de uitbreiding en herinrichting van het parkeerterrein mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Op 27 september neemt de gemeenteraad een definitief besluit over dit plan. Om de verkeersveiligheid te vergroten vermindert Lidl het aantal parkeerplekken op het huidige terrein. Echter in totaal breidt Lidl het aantal plekken uit. Dit doet ze door het nu nog onverharde terrein aan de zuidkant van de Lidl bij het huidige parkeerterrein te betrekken. Dit gemeentelijk terrein gaat Lidl huren van de gemeente. Overigens kan uitgaanscentrum De Hoeve dit parkeerterrein blijven gebruiken om er touringcars/autobussen te parkeren. Op het gehele parkeerterrein komt eenrichtingsverkeer. De plek waar vrachtwagens laden en lossen verplaatst Lidl naar achteren op het huidige parkeerterrein. Hierdoor
hoeven vrachtwagens niet meer vanaf de Herwendaalseweg achteruit het terrein op te rijden. Bovendien hoeven de vrachtwagens tijdens het laden en lossen niet meer (deels) gebruik te maken van het trottoir. En dankzij het eenrichtingsverkeer hoeven personenauto’s elkaar niet meer te passeren. Verder plaatst Lidl extra geluidwering tussen het parkeerterrein en de achtertuinen van de woningen aan de Helfrichstraat. Al deze maatregelen samen vergroten de verkeersveiligheid en verminderen de
(geluids)overlast die omwonenden ervaren. Een wadi (waterberging) is onderdeel van de herinrichting van dit terrein. Deze wordt aangelegd om overtollig regenwater op te vangen. Bij alle projecten/werkzaamheden
in de gemeente waarbij dit mogelijk is neemt de gemeente maatregelen tegen de toenemende wateroverlast.