Bewoners van de Nijmeegse buurt Jerusalem, verenigd in het buurtinitiatief Jerusalem, hebben een manifest dat door maar liefst 150 huishoudens is ondertekend aangeboden aan Dhr. Leushuis, lid van de Raad van Bestuur van wooncorporatie Talis.

De handtekeningenactie is een initiatief van een groep buurtbewoners met ondersteuning van de SP. Naast het aanbieden van het manifest is de buurt met Dhr. Leushuis in gesprek gegaan over de ontstane situatie, en hun zorgen over de wijk. Al zes jaar zitten bewoners van de huurwoningen in Jerusalem in onzekerheid over hun woning. Wooncorporatie Talis spreekt over een aanstaande renovatie, of groot onderhoud, en inmiddels is ook het woord sloop gevallen. In de buurt wordt wisselend gedacht over wat er precies zou moeten gebeuren. Maar iedereen is het erover eens dat er snel duidelijkheid moet komen. Door de grote onzekerheid holt de buurt snel achteruit. Tuinen verloederen, schilderwerk wordt uitgesteld, en bij de leegstaande huizen (inmiddels een flink aantal) wordt regelmatig groot afval gestort. Matthis van Hunnik (SP): ‘Eigenlijk vraagt de buurt niets geks. Dit zou allemaal normaal moeten zijn.’