Sinds half maart konden inwoners tot € 500 subsidie krijgen als ze hun huis isoleerden of zonnepanelen aanschaften. De regeling is zo’n groot succes dat de subsidiepot inmiddels al leeg is. In krap 5 maanden tijd is € 250.000 aan subsidie toegekend. De gemeente wil nu extra budget beschikbaar stellen voorde subsidie energiebesparende maatregelen.

Er hebben 474 inwoners van Berg en Dal subsidie toegewezen gekregen. Meestal voor 1 maatregel, maar soms ook voor meerdere maatregelen aan hun huis. Ongeveer de helft van de inwoners vroeg subsidie aan voor de aanschaf van zonnepanelen, een kwart voor spouwmuurisolatie en de rest voor HR++ glas, dak- of vloerisolatie. Aanvragen die al zijn ingediend en nu niet toegewezen kunnen worden, worden
vastgehouden tot er meer duidelijkheid is over eventueel nieuw budget.

Het college van de gemeente Berg en Dal wil nu nog € 250.000 beschikbaar stellen voor 2018 en € 500.000 voor 2019. Op 27 september neemt de gemeenteraad hier een definitief besluit over. Het college wil maximaal inzetten op duurzaamheid en kijkt daarom ook of de duurzaamheidslening moet worden aangevuld.