Na zeshonderd jaar krijgen de wereldberoemde Nijmeegse kunstenaars Herman, Paul en Johan hun eigen familienaam terug: Van Lymborch.

In de internationale kunstgeschiedenis staan zij sinds de 19de eeuw bekend als de ‘frères de Limbourg’ en de ‘Limbourg brothers’, in het Nederlands vertaald als de ‘gebroeders Van Limburg’. De drie laatmiddeleeuwse schilders danken hun roem aan de kostbare getijdenboeken Les Belles Heures en Les Très Riches Heures die zij kort na 1400 in Frankrijk voor de hertog Jean de Berry beschilderden. Waarom Van Lymborch? In Nederland staan de drie kunstenaars tot dusver bekend als de gebroeders Van Limburg. Deze schrijfwijze van hun naam werd zo’n honderd jaar geleden geïntroduceerd door de Nederlandse historicus Johan Huizinga, maar komt in geen enkele laatmiddeleeuwse bron voor. In maar liefst zestien Nijmeegse archiefstukken uit de vroege 15de eeuw staan de broers met hun echte familienaam Van Lymborch beschreven. Herman, Paul en Johan, geboren in Nijmegen tussen 1385 en 1388, waren de oudste zoons van de beeldsnijder Arnold van Lymborch en woonden aan de Borchstraat (nu Burchtstraat) in het hart van de stad. De familienaam verwijst naar de stad van hun voorouders, Lymborch – nu Limbourg genoemd – de belangrijkste plaats in het gelijknamige hertogdom, gelegen tussen Aken en Luik in het huidige België. Ook in het beroemde Wapenboek Gelre, rond 1400 geïllustreerd door de grootvader of oudoom van de gebroeders, staat de naam Van Lymborch geschreven. De schrijfwijze van de authentieke familienaam sluit geheel aan bij de aanbevelingen en richtlijnen van de Verenigde Naties voor de notatie van plaatsnamen. Met de naam Van Lymborch, dat wordt uitgesproken als ‘Van Limborch’, vervallen alle nationale, verwarring scheppende varianten. Pieter Roelofs, hoofd Schilder-­‐ en Beeldhouwkunst van het Rijksmuseum, die op basis van jarenlang onderzoek het idee van de middeleeuwse schrijfwijze heeft gelanceerd, is verheugd dat de Stichting Maelwael Van Lymborch, voorheen Stichting Gebroeders Van Limburg, zich inspant om vanaf nu in alle talen dezelfde schrijfwijze te hanteren. “Na zeshonderd jaar krijgen de gebroeders Van Lymborch hun oorspronkelijke naam weer terug. Dit is een belangrijke mijlpaal in het wetenschappelijk onderzoek naar drie van de grootste West-­‐Europese kunstenaars uit de late Middeleeuwen.” Boekpresentatie Maelwael Van Lymborch Studies De naamsverandering is het belangrijkste resultaat van de nieuwe internationale, wetenschappelijke reeks over het kunstenaarsgeslacht Maelwael/Van Lymborch, die door de stichting is opgestart. In de eerste editie van de Maelwael Van Lymborch Studies (series editors Jos Koldeweij en Pieter Roelofs) hanteren internationaal bekende kunsthistorici, zoals Eberhard König, Patricia Stirnemann en Inès Villela-­‐Petit, de nieuwe authentieke schrijfwijze. Hiermee is de invoering direct verankerd in het wetenschapsgebied. De eerste boekuitgave van de Maelwael Van Lymborch Studies wordt tegelijkertijd met de nieuwe schrijfwijze op woensdag 22 augustus om 10 uur gepresenteerd in het stadhuis van Nijmegen. Bij deze presentatie ontvangt burgemeester Hubert Bruls het eerste exemplaar van de Maelwael Van Lymborch Studies. Deze Engelstalige publicatie wordt uitgegeven door de academische uitgeverij Brepols Publishers en wordt mede ondersteund door de Radboud Universtiteit en het Rijksmuseum.

Meer weten? Kijk voor meer informatie over de gebroeders Van Lymborch en/of het Gebroeders Van Limburg Festival 2018 op de website: www.maelwaelvanlymboch / www.gebroedersvanlimburg.nl

Bron: Stichting Gebroeders van Limburg.