De Provincie Gelderland heeft tijdens de Statenvergadering van 3 juli besloten om jaarlijks 1.1 miljoen Euro te investeren voor toezicht in de Gelderse natuur. Een dringende oproep hiertoe van de ChristenUnie werd vorig jaar nog in de wind geslagen door het college van Gedeputeerde Staten. Toch is er nu besloten om dit oorspronkelijke voorstel te omarmen.

Eind 2017 sloeg Natuurmonumenten alarm over het tekortschietende toezicht, en ze werden daarin gesteund door het Gelders Particulier Grondbezit, de organisatie van particuliere grondeigenaren. Natuurorganisaties hebben steeds meer moeite om goede handhavers als boswachters en BOA’s (Buitengewoon opsporing ambtenaars) in te zetten omdat de financiële mogelijkheden hiervoor ontbraken.

ChristenUnie Statenlid Dirk Vreugdenhil is blij met het besluit van de Provincie om structureel geld te investeren aan toezicht in Gelderse natuurgebieden: “We willen allemaal genieten van de prachtige Gelderse natuur en we zijn blij dat organisaties hun terreinen openstellen om te wandelen of te fietsen. Helaas worden deze gebieden niet alleen gebruikt voor recreatie maar zijn dumpingen van drugs en illegale motorcrosses schering en inslag. De handhavers zijn nodig om criminelen te weren uit de natuurgebieden en bovendien zijn ze van levensbelang om hulpdiensten te ondersteunen bij onverhoopte ongelukken.”