Burgemeester Bruls heeft aan Nelly Kalfs, hoofdingenieur directeur van Rijkswaterstaat, de rapporten gegeven over de archeologische opgravingen in het nieuwe Rivierpark. Het is de afsluiting van jarenlang archeologisch onderzoek in het Rivierpark door de archeologen van Nijmegen. Otto van Lent, een nazaat van de heren van Lent, die ooit in het nu ontdekte kasteel Lent woonden, ontving het rapport over het onderzoek van kasteel Lent.

De archeologen van Nijmegen hebben 7 wetenschappelijke rapporten geschreven. In 4600 pagina’s wordt alles uitgelegd over de vindplaatsen die tevoorschijn kwamen, voordat de Spiegelwaal werd gegraven. De nevengeul moest worden gegraven vanwege de veiligheid. Bij extreem hoog water zorgt de Spiegelwaal ervoor dat het water veilig wordt afgevoerd. Maar eerst werd het archeologisch bodemarchief opgegraven voordat het zou verdwijnen. Na de opgravingen is alles geanalyseerd en beschreven in de rapporten.

Het archeologische onderzoek heeft veel kennis over het verleden van het Rivierpark opgeleverd. De 25 eeuwen geschiedenis die tevoorschijn zijn gekomen, laten zien hoe rijk het verleden van de oudste stad van Nederland is. Bovendien is ook nu weer duidelijk geworden dat er zich toch steeds verrassingen in de bodem bevinden.

De drie belangrijkste resultaten:
-de Waal stroomde al rond het jaar 0 op dezelfde plek als de Spiegelwaal nu
-de ontdekking van kasteel Lent
-de ontdekking van een onbekend onderdeel van schans Knodsenburg, een ravelijn en de vondst van kanonskogels, gesprongen kanonslopen en zelfs gesneuvelde soldaten, wat belangrijke informatie over de gevechten rondom de schans opleverde

Eerder is er in een congres gediscussieerd over hoe je het beste de geschiedenis weer terug kunt laten komen in het landschap. In het Rivierpark is dat al gedaan. Op verschillende plekken is iets van het verleden te vinden zoals de twee opgegraven delen van de Duitse betonnen wegversperring uit 1943. Verder zijn nog de kazematten uit 1936 zichtbaar. Op de plek aan de noordkant van het eiland Veur Lent is met wallen, trappen en de originele funderingen van de ingang schans Knodsenburg weer zichtbaar gemaakt. Een eeuwenoude versteende eik ligt nu nog aan de Oosterhoutsedijk, maar krijgt binnenkort een plek in de Spiegelwaal, waar hij dienst gaat doen als leefgebied voor planten en insecten.

De rapporten zijn niet in de boekhandel te koop, maar wel te downloaden via de digitale studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen (regionaalarchiefnijmegen.nl) en zoek op Archeologische Berichten Nijmegen. Daar staan bovenaan de lijst de rapporten.