Komende september wordt in Nijmegen de bevrijding herdacht. Het is dan inmiddels 74 jaar geleden dat de stad werd bevrijd. De oorlog heeft in Nijmegen diepe sporen nagelaten en is tot op de dag van vandaag actueel. Dat is de reden dat het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis scholieren en hun docenten de mogelijkheid biedt deel te nemen aan een bijzonder programma.

Op woensdag 19 september wordt er eenmalig een unieke jeugdconferentie georganiseerd voor scholieren (3 havo/vwo) uit Nijmegen en omgeving. Het congres is onderdeel van het Europese project History through their Eyes. Het project heeft als doel jongeren te laten begrijpen welke impact de Tweede Wereldoorlog heeft gehad en bewustwording te vergroten van de betekenis van vrijheid toen en nu. Het project is geïnitieerd vanuit Brussel met als deelnemers diverse musea, onder meer in Berlijn en Bastogne en gemeenten, waaronder Cassino in Italië.

De burgemeester van Nijmegen zal samen met de burgemeester van Cassino plenair de conferentie openen. Sprekers zijn onder meer de historici Ad van Liempt bedenker van de TV serie Andere Tijden, documentairemaker en auteur van diverse boeken en de onlangs gepromoveerde Lennert Savenije. Van zijn hand verscheen het boek Nijmegen, collaboratie en verzet. Er staan drie thema’s centraal, te weten Market Garden, het bombardement op Nijmegen van 22 februari 1944 en collaboratie en verzet.De leerlingen zullen tevens rondleidingen krijgen en getuigen ontmoeten. Tot slot gaan de leerlingen in kleine groepjes aan de slag met verwerkingsopdrachten en wordt het resultaat in de vorm van vlogs door gegeven aan jongeren in Berlijn.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor scholieren uit Nijmegen en omgeving. Scholen kunnen zich aanmelden voor deelname tot uiterlijk maandag 4 juni 12.00 uur door te mailen naar huisnijmeegsegeschiedenis@nijmegen.nl

Een reizende expositie over vrijheid toen en nu in Europa maakt onderdeel uit van het project en zal in augustus en september te zien zijn in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.

Foto van een brandend Nijmegen na het bombardement van de stad. Bron: Regionaal Archief Nijmegen