Dirk Vreugdenhil (34) uit Nijmegen is de beoogde lijsttrekker van de ChristenUnie fractie van Gelderland. De ledenvergadering heeft daar in Apeldoorn mee ingestemd. Pieter Plug zal fractievoorzitter blijven tot aan de Provinciale Statenverkiezingen van 2019.

Op dit moment zit Vreugdenhil in zijn eerste termijn als Statenlid. Daarvoor was hij als fractievolger betrokken bij de partij. Hij houdt zich vooral bezig met onderwerpen als de ondermijnende criminaliteit en de bestrijding van het dumpen van drugsafval in de provincie. Vreugdenhil: “Het ophalen van maatschappelijke vraagstukken uit de samenleving is voor mij een van de belangrijkste motivaties voor mijn werk in de provincie. Ik wil opkomen voor juist die mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen”. Naast zijn statenwerk is Vreugdenhil werkzaam op de wijngaard van de Colonjes in Groesbeek en daar begeleidt hij mensen met psychische problemen op de weg terug naar de maatschappij. Vreugdenhil woont in Nijmegen met zijn vrouw en twee kinderen.

Na 16 jaar provinciale politiek waarvan 12 jaar als Statenlid en 8 jaar als fractievoorzitter neemt Pieter Plug na de verkiezingen afscheid. Plug: “Aan Dirk hebben we een goede opvolger die de kneepjes van het politiek bedrijven goed beheerst. Hiermee kunnen we als ChristenUnie verder om kritisch maar constructief het beste te blijven doen voor Gelderland. Ik heb altijd heel prettig kunnen samenwerken binnen de fracties waarin ik actief ben geweest. Dat ik heb mogen bijdragen aan het uitdragen van het ChristenUnie geluid in Gelderland vind ik heel mooi en bijzonder en dat stemt me dankbaar”. Plug is nog niet klaar in de Gelderse politiek: “We hebben nog een mooie periode te gaan tot aan de verkiezingen. “Ik hoop op dezelfde wijze en met grote passie mijn roeping in de provinciale politiek tot maart 2019 te blijven vervullen. Want Gelderland verdient het om nog veiliger, leefbaarder en duurzamer te worden en waar ieder individu ook meetelt.”