Het zuidelijke gedeelte van de Spiegelwaal tussen de Lentloper en de spoorbrug, dat nu al is afgezet met boeien, is officieel aangewezen als zwemwater.

Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat hebben samen maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat mensen veilig in dit afgezette gedeelte van de Spiegelwaal kunnen zwemmen. Dit is nodig omdat de Spiegelwaal veel zwemmers trekt op zomerse dagen. Aangezien de Spiegelwaal niet ontworpen is als zwemwater, zijn de drie partijen samen aan de slag gegaan om de het zwemmen op verantwoorde wijze mogelijk te maken.

Op dit moment liggen er al boeien in de Spiegelwaal. Deze boeien markeren waar het officiële zwemwater is en waar het veilig is om te zwemmen, omdat watersporters en motorboten er niet mogen komen. Zwemmen buiten de boeien is vooralsnog niet toegestaan. Hier is het niet veilig om te zwemmen. Ook het springen van de bruggen blijft uiteraard verboden. Dit staat vermeld op de verschillende borden in het Rivierpark.

De Spiegelwaal is primair ontworpen om bij hoog water ruimte te maken voor de rivier. De geul heeft een constante instroom van rivierwater. De kwaliteit van rivierwater voldoet echter niet altijd aan de eisen van een officieel zwemwater, aangezien de rivier niet de functie van zwemwater heeft. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat het rivierwater een hogere concentratie bacteriën bevat dan voor een officieel zwemwater is toegestaan.

Om het zwemmen mogelijk te maken, starten drie partijen een pilot met het afsluiten van de instroomopeningen. De verwachting is dat de waterkwaliteit daardoor in het zwemseizoen (1 mei tot 1 oktober) goed zal zijn zo lang er geen nieuwe toestroom van rivierwater is. Dat is ook het geval op andere officiële zwemwaterlocaties die in verbinding staan met de rivier, zoals de Bijland bij Tolkamer.

De drie partijen werken samen aan het zwemmen in Spiegelwaal. Ieder doet dat vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de zwemwaterlocaties in Gelderland en houdt tijdens het zwemseizoen toezicht op de waterkwaliteit van die locaties en let op hygiëne en veiligheid. Gemeente Nijmegen is beheerder van het strand bij het zwemwater en gaat over openbare ruimte, openbare orde, veiligheid en volksgezondheid. Rijkswaterstaat is bevoegd gezag op het gebied van waterveiligheid. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat de regie over nautisch beheer, terrein- en vegetatiebeheer en onderhoud van de Spiegelwaal.

Zwemmen in natuurwater heeft een grote aantrekkingskracht op mensen. Vooral bij warm weer zoeken mensen graag verkoeling in natuurwater. Aan zwemmen in natuurwater zit altijd een eigen risico als het gaat over veiligheid (stroming, watersporters) en waterkwaliteit. De verantwoordelijke partijen doen er ieder vanuit hun rol zoveel mogelijk aan om tegemoet te komen aan de zwembehoefte, waarbij veiligheid en gezondheid voorop staan.