De heer A.L.Th.M. Janssen (63) is voorgedragen voor een Zilveren Waalbrugspeld voor zijn jarenlange verdiensten in historisch onderzoek en documenteren van lotgevallen van de oorlogsslachtoffers in de Tweede Wereldoorlog in Nijmegen.

De heer Janssen heeft met zijn onderzoek naar getuigenissen, getuigen en slachtoffers van oorlogsgeweld in Nijmegen een grote taak op zich genomen, die van belang is voor de Nijmeegse gemeenschap. Zijn historische speurwerk strekt zich uit over vele jaren. Hij bracht al het boek ‘De pijn die blijft’ uit waarin ooggetuigenverslagen van het bombardement van Nijmegen op 22 februari 1944 beschreven staan. Het resultaat van zeker tien jaar historisch onderzoek, honderden historische interviews, correspondentie en als afronding het opschrijven van de
verhalen over de lotgevallen van de bijna 800 oorlogsdoden die als gevolg van dat bombardement vielen. Hiervoor ontving hij in 2004 al de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Inmiddels werkt hij al weer een jaar of tien aan de voorbereiding van een soortgelijk, nog omvangrijker boek met de ooggetuigenverslagen over de andere circa 1400 burgerlijke oorlogsdoden die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nijmegen vielen, bij de bevrijdingsstrijd en in de frontstadperiode tussen september 1944 en maart 1945. Dat werk combineert hij met zijn lidmaatschap vanaf 2008 van de Werkgroep Oorlogsdoden Nijmegen,een samenwerkingsverband van historische onderzoekers onder auspiciën van het Stedelijke Comité 4 en 5 mei, die zich ten doel heeft gesteld alle burgerlijke en militaire oorlogsdoden uit Nijmegen en gevallen of begraven in Nijmegen, elk op een eigen persoonlijke webpagina te documenteren met hun persoonlijke gegevens, een beschrijving van de gebeurtenis waardoor zij omkwamen en met foto’s van de betrokkene, zijn bidprentje of zijn graf. Verder maakt de heer Janssen zich al ruim veertig jaar verdienstelijk voor de Nijmeegse gemeenschap doordat hij via alle denkbare media interviews geeft, in vele buurthuizen en verzorgingshuizen presentaties houdt en rondleidingen geeft op de diverse Nijmeegse begraafplaatsen. Die gaan allemaal over het hiervoor genoemde onderzoekswerk en dienen ertoe om alsnog getuigenverklaringen te verzamelen en resterende vragen beantwoord te krijgen.