Mevrouw P.L.M. Ehren (63) is voorgedragen voor een Zilveren Waalbrugspeld voor haar verdiensten voor Humanitas afdeling Nijmegen e.o.

Mevrouw Kiki Ehren is al ruim 10 jaar de drijvende kracht achter de heroprichting van de afdeling Nijmegen e.o., de afdeling was aan het begin van deze eeuw nog nauwelijks actief. Samen met een aantal personen heeft zij de afdeling ‘nieuw leven’ ingeblazen. Momenteel is er weer sprake van een bloeiende afdeling. Inmiddels zijn er plaatselijk twee grote projecten: Thuisadministratie en Ondersteunend Contact. Mevrouw Ehren besteedt veel tijd en energie om de afdeling in Nijmegen en omstreken weer goed in beeld te brengen, voor veel organisaties is zij een gewaardeerde gesprekspartner en is actief betrokken bij samenwerkingsverbanden en (gemeentelijke) platforms. Ook regionaal en landelijk behartigt zij de belangen van ‘haar’ afdeling en is al jarenlang het ‘spreekwoordelijk’ gezicht van de afdeling Nijmegen. Er is nu een team van betrokken bestuursleden, vrijwillige coördinatoren en een groep van bijna 60 deskundige vrijwilligers. Humanitas is voor veel samenwerkingspartners een vertrouwd begrip geworden dat staat voor deskundigheid en betrokkenheid.

Samen met de ZZG Zorggroep is zij het project Ondersteunend Contact Doorbreking Isolement gestart. Daarnaast is er inmiddels ook een platform Maatjesprojecten in Nijmegen. Mevrouw Ehren had hierin een belangrijke rol, zij is motiverend naar vrijwilligers, coördinatoren en medebestuursleden. Altijd bereid om een idee/plan te voorzien van een gedegen voorstudie en zo nodig een beleidsdocument. En als een coördinator hier niet aan toe komt, is mevrouw Ehren bereid om ook dit werk over te nemen.
Maar niet alleen voor Humanitas, maar ook voor het vrijwilligerswerk dat op het gebied van de informele zorg in Nijmegen wordt gedaan, heeft mevrouw Ehren gedurende vele jaren een grote bijdrage geleverd.