De totale oppervlakte van de Nijmeegse buitensportaccommodaties blijft nodig om een goed buitensportklimaat te garanderen in een groeiende stad.

Nijmegen heeft 24 sportparken waarop verenigingen actief zijn met voetbal, tennis, hockey, rugby, atletiek, korfbal en honk- en softbal. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van accommodaties verschilt. De huidige veldcapaciteit bij de voetbal-, rugby-, en hockeyverenigingen schiet in Nijmegen tekort, terwijl andere sporten, zoals tennis en korfbal,  een veldoverschot hebben. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat het totaalareaal van buitensportaccommodaties blijft bestaan maar dat verschuivingen tussen stadsdelen mogelijk zijn. In januari 2018 buigt de gemeenteraad zich over de toekomst van de buitensportaccommodaties.
In Nijmegen wordt op de meeste locaties volop gebruik gemaakt van de velden. Op een aantal buitensportaccommodaties is sprake van een krimpend ledenaantal en velden die weinig gebruikt worden. Het voorbestaan van clubs is dan ook moeilijk. Het doel is om de komende jaren vooral te investeren op de locaties waar vitale clubs te vinden zijn. Met clubs die minder vitaal zijn wordt op termijn gesproken over de toekomst.
Overschot en tekort aan velden
Het onderzoek laat zien dat Nijmegen tennisbanen en korfbalvelden heeft die relatief weinig gebruikt worden. Daarnaast zijn er zeven voetbalverenigingen met een capaciteitstekort en vijf een capaciteitsoverschot.  In de afgelopen jaren laten grote verenigingen een ledengroei zien en kleine verenigingen een ledendaling. Twee van de drie hockeyverenigingen hebben een tekort aan veldcapaciteit en dat tekort dreigt ook voor de derde vereniging.  De rugbyvereniging is zo snel gegroeid dat er een tweede speelveld nodig is.
Spreiding over de stad
Burgemeester en wethouders willen ook iets doen aan de ongelijke verdeling van de sportparken over de stad. Dat betekent onder andere een beperking van de groei-mogelijkheid rondom Groesbeekseweg, D’Almarasweg, Brakkestein en Kwakkenberg (waar zich een concentratie bevindt van grote verenigingen). In Nijmegen Noord wordt gekeken naar het eenzijdige aanbod van buitensporten (alleen voetbal en tennis).
Kwaliteit van de buitensportaccommodaties
De gemeente gaat in het nieuwe beleid uit van  standaardkwaliteiten voor de accommodaties. De huidige standaard voor een voetbalveld is natuurgras, voor een hockeyveld zand ingestrooid kunstgras en voor de verlichting de standaard verlichting. De gemeente betaalt deze standaardkwaliteit. Willen verenigingen een hogere kwaliteit, dan zijn de meerkosten voor de vereniging zelf.
3 miljoen
In 2016 heeft de gemeenteraad 3 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de buitensportaccommodaties. Het bedrag wordt ingezet op grond van de aanbevelingen uit het onderzoek. In 2018-2019 kan NMHC kan een 6e veld realiseren, kan v.v. Trekvogels uitbreiden met extra capaciteit, OSC kan uitzien naar een 5e veld, bij Orion wordt natuurgras vervangen door kunstgras en bij DVOL wordt een 4e veld aangelegd. Honk-en softbal kan investeren in nieuwe verliching, Oranje Blauw in kunstgras. Voor de Horstacker (binnensport) wordt 300.000 euro besteedt aan renovatie
 
Contact verenigingen en clubs
In de periode van onderzoek en totstandkoming van de nota ‘buitensportaccommodatiebeleid Nijmegen is gecommuniceerd met verenigingen, clubs en overkoepelende orgaan zoals de FAN. In de komende jaren worden plannen gemaakt met verenigingen en clubs in de stad om de buitensport toekomstproof te maken en dus bereikbaar te laten zijn voor de Nijmeegse sporter