Gemeente Nijmegen en NEC zijn een optie tot koop van het Goffertstadion overeengekomen. NEC heeft de handtekening gezet onder deze koopoptie en dat geeft NEC het recht om tot 31 december 2019 het Goffertstadion te kopen voor € 7,6 miljoen euro.

De grond blijft van de gemeente Nijmegen. NEC zal hier jaarlijks 60.000 euro voor betalen. De optie tot koop gaat in nadat de gemeenteraad van Nijmegen akkoord is.
NEC heeft tot eind 2019 de tijd om een geschikte koper voor het Goffertstadion te vinden en zich te oriënteren op mogelijkheden voor investeringen in het stadion. Het college van burgemeester en wethouders legt de koopoptie op 13 december ter beoordeling voor aan de gemeenteraad. Vervolgens wordt de koopoptie voorgelegd aan de Europese Commissie om zeker te zijn dat deze overeenkomst staatssteunproof is. Wethouder Helmer-Englebert (vastgoed): “Het is een lang en zorgvuldig onderhandelingsproces geweest. Ik ben verheugd dat er nu een afspraak ligt. Het is een resultaat waarmee het college van burgemeester en wethouders  en de raad van bestuur van NEC akkoord zijn. Tot eind 2019 is er tijd om een koper te vinden”.
Het is al jaren een wens van NEC om het stadion te kopen. NEC heeft de ambitie het stadion te moderniseren zodat het stadion en NEC nog jaren vooruit kunnen. In de huidige constructie van huurder –verhuurder, die nog loopt tot en met 2043 is NEC zelf verantwoordelijk voor de aanpassingen in het stadion. In die constructie is het voor NEC niet haalbaar om de gewenste aanpassingen uit te voeren. Algemeen directeur Wilco van Schaik: Een moderner, iets groter stadion geeft ons als club de kans om door te groeien en zodoende de weg naar een stabiele middenmotor in de eredivisie te maken. Zonder groter stadion is het voor NEC niet mogelijk de inkomsten substantieel te laten groeien. Hier is twee jaar keihard aan gewerkt door de club. Er lag nog een pittig huurcontract tot en met 2043 waarbij wij naast de huur ook het groot onderhoud voor ons eigen rekening moesten nemen. Dit was voor NEC niet meer te dragen in de toekomst. Dus dit is een kans voor de club richting een gezonde toekomst waarin de ambities die velen in de regio hebben kunnen blijven waarmaken. Het is zaak voor ons nu hard aan de slag te gaan”.
Vanaf nu kan NEC op zoek naar een koper of consortium van kopers die de belangen van NEC waarborgt. De gemeenteraad had al eerder de wens uitgesproken om het stadion te verkopen en de huurrelatie te beëindigen.
Beide partijen hebben de hoop dat een geschikte koper zich zal melden, die straks een rendabel stadion met toebehoren kan gaan exploiteren, waarin de club NEC kan verder groeien.