Het voormalig jongerencentrum in Dukenburg, Staddijk 41, krijgt volgend jaar een nieuwe eigenaar.
Het gaat om Trainingscentrum Michi, een centrum dat sportieve trainingen en begeleiding aanbiedt voor jeugd en volwassenen. Het college van B&W startte begin 2017 een onderzoek naar een multifunctionele invulling van het pand door een particuliere eigenaar. Eind 2016 was het huurcontract met JC Staddijk beëindigd. Belangrijke voorwaarde voor de keuze van een nieuwe eigenaar,  was dat de nieuwe activiteiten aansluiten bij Dukenburg en de Dukenburgers. Trainingscentrum Michi heeft een bedrijfsplan dat voldoet aan deze voorwaarde. Onder voorbehoud van afgifte van een omgevingsvergunning, wordt de koop uiterlijk 30 april 2018 gesloten.
In december 2016 is de huurovereenkomst met JC Staddijk beëindigd en daarmee kwam het pand beschikbaar voor andere ondernemers. Wethouder Vastgoed Renske Helmer-Englebert: “gelukkig kunnen we binnen een jaar na de stop van het jongerencentrum, een nieuwe ondernemer voorstellen. Een ondernemer die ambities heeft en voor de Dukenburgers iets kan betekenen, daar ben ik blij mee”.
Trainingscentrum Michi wil haar activiteiten betaalbaar en laagdrempelig houden voor mensen met verschillende leeftijden en achtergronden. Gedacht wordt aan een invulling met karatelessen en weerbaarheidstraining, yoga, beweeggroepen, muziektherapie, huiswerkbegeleiding, lezingen en workshops. Daarnaast is Michi gericht op samenwerking met onder andere Jongerenwerk Dukenburg, SWON, Het Wijkbedrijf Nijmegen en bieden zijn verhuur van ruimten en ondersteunende horeca aan.
Met de verkoop van Staddijk 41 aan een maatschappelijk ondernemer geeft het college van B&W uitvoering aan de motie ‘Staddijk Verdient Nieuwe Kans’.