In de komende periode vinden werkzaamheden plaats aan de Tunnelweg en het Keizer Traianusplein.

 
Werkzaamheden fietspaden Tunnelweg
Vanaf vandaag tot zaterdagochtend 4 november 9.00 uur wordt gewerkt aan de Tunnelweg. Het gaat om het opnieuw betegelen van de trottoirs en het verbreden en asfalteren van de fietspaden. Zo ontstaat er meer ruimte voor fietsers en worden de fietspaden veiliger en comfortabeler. In een later stadium worden de fietspaden aangesloten op het ‘Batavierenpad’, de nieuwe snelfietsroute tussen Nijmegen en Beuningen.
Planning verkeersmaatregelen
Alle verkeer kan langs de werkzaamheden aan de Tunnelweg, met uitzondering van de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 november 9.00 uur. Dan is de Tunnelweg stad inwaarts afgesloten voor autoverkeer, dat wordt omgeleid. (Brom)fietsers kunnen die nacht via het fietspad aan de andere kant rijden. Op de andere dagen kan het autoverkeer wel door de Tunnelweg, maar automobilisten hebben dan maar 1 rijbaan tot hun beschikking. (Brom)fietsers kunnen dan gebruik maken van de andere rijbaan. Tot en met vrijdag 27 oktober 17.00 uur wordt aan het fietspad in de Krayenhofflaan gewerkt. De Krayenhofflaan is dan afgesloten voor autoverkeer, dat wordt omgeleid.
Vernieuwing asfalt Keizer Traianusplein
Tot en met 27 oktober 2017 wordt het asfalt op het Keizer Traianusplein vernieuwd. De werkzaamheden vinden maandag- tot en met donderdagnacht plaats tussen 20.00 en 06.00 uur. In deze nachten is het Keizer Traianusplein grotendeels afgesloten voor verkeer. Doorgaand verkeer wordt via de s100 omgeleid.
De wegwerkzaamheden zijn voorafgaand aan het groot onderhoud aan de Waalbrug gepland en volgen elkaar in de tijd op om de overlast zo beperkt mogelijk te houden en de doorstroming niet te hinderen. Om deze redenen wordt ook zoveel mogelijk in de avonduren gewerkt.