Er kan een volgende stap worden gezet in de ontwikkeling van een tweede ingang aan de westzijde van het Nijmeegse station.

 

 

Nadat eerder dit jaar de Provincie Gelderland al had  besloten 6 miljoen te willen steken in een volwaardige westelijke ingang heeft het college vandaag ingestemd met de ruimtelijke studie voor het stationsgebied. Met de 5,2 miljoen die de Gemeente Nijmegen al had gereserveerd kan nu gestart worden met de uitwerking van een ontwerp voor een westelijke ingang met de bijbehorende voorzieningen. De ruimtelijke studie die de afgelopen tijd gemaakt is, vormt hiervoor de basis.

 

ProRail, NS, de Provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen werken al een tijd samen aan de plannen om het station en de omgeving te verbeteren. Aanleiding hiervoor is het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) dat ProRail in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en samen met de vervoerders realiseert. Uiterlijk in 2028 moet er iedere 10 minuten een trein gaan rijden op de zes drukste trajecten in Nederland. Station Nijmegen is het eindpunt van de lijn Schiphol–Utrecht–Arnhem/Nijmegen. Voor PHS is het noodzakelijk dat Nijmegen een derde perron krijgt. Hiervoor moet de tunnel in het station worden verlengd. Wanneer deze tunnel ongeveer 30 meter verder wordt doorgetrokken naar de westzijde, kan hier een tweede ingang worden gerealiseerd. ProRail is op dit moment nog aan het studeren op een aantal inrichtingsalternatieven voor het emplacement. Begin volgend jaar wordt hierover een besluit genomen. Pas als het precieze ruimtebeslag bekend is kan gestart worden met de uitwerking van het ontwerp. Dat gebeurt in overleg met omwonenden en andere belanghebbenden.

 

De eerste studies die nu zijn gemaakt gaan uit van een volwaardige toegang met een herkenbare en zichtbare entree, een beheerde fietsenstalling die aansluit op de snelfietsroute tussen Graafseweg-Waalfront en een Kiss&Ride plek. In de schetsen wordt op een slimme manier gebruik gemaakt van het flinke hoogteverschil aan de westzijde van het station. Met de realisatie van een ingang aan de westzijde zal de ingang in de Tunnelweg vervallen. De verwachting is momenteel dat de westelijke ingang rond 2023 in gebruik kan worden genomen.

 

Vervolg

De gemeente Nijmegen en de Provincie Gelderland willen als eerste aan slag met de ontwikkeling van een ingang aan de westzijde. Maar ook voor de oostzijde liggen er nog wensen. Hier gaat het vooral om het verbeteren van de looproutes vanaf het station naar de binnenstad (comfort, routing en veiligheid). In het kader hiervan wordt begin volgend jaar de looproute langs de Burgemeester Hustinxstraat opgeknapt.  Eerder zijn al de Bloemerstraat en de Smetiusstraat opnieuw ingericht. Met de aanpak van de Burgemeester Hustinxstraat ontstaat een aantrekkelijke en snelle route tussen station en Plein 1944. Voor de toekomst willen we ook graag betere fietsstallingen op het Stationsplein realiseren (uniformeren van kwaliteit en beheerregime) en betere wachtvoorzieningen voor de busreizigers. Daarnaast is het belangrijk dat het station een uitstraling krijgt die past bij deze belangrijke toegang tot de stad. Voor al deze verbeteringen moeten de verschillende partijen nog op zoek naar geld.