Mevrouw professor dr. A. Fasolino-Maan (63) ontving op 20 oktober 2017 de versierselen behorende bij de benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Zij kreeg deze Koninklijke Onderscheiding voor haar verdiensten als hoogleraar Computational Condensed Matter en haar bestuurlijke activiteiten.

De grote verdiensten van professor Fasolino concentreren zich op verschillende terreinen. Zij levert originele bijdragen aan de wetenschap door haar baanbrekende werk op het gebied van de theorie van gecondenseerde materie en atomistische simulaties van mechanische eigenschappen van nanostructuren, in het bijzonder grafeen.  Op het gebied van de eigenschappen van halfgeleiders, was ze een pionier voor de berekeningen van fononspectra van de grensvlakken van halfgeleiders. Daarna ontwikkelde ze zich tot een wereldleider op het gebied van de theorie van wrijving van vaste stoffen, door modellen te ontwikkelen die wrijving op atomair niveau kunnen beschrijven. Hierbij heeft ze het zogenaamde superlubricity ontdekt, waarbij onder speciale omstandigheden de wrijving bijna geheel verdwijnt. Ook toont zij een enorme inzet voor het onderwijs en de vernieuwing van het curriculum voor de studies Natuur- en Sterrenkunde. Als docent heeft ze de specialisatierichting ‘Computational Physics’ opgezet binnen de opleiding Natuur- en Sterrenkunde, waarvoor nog steeds heel veel belangstelling is, gezien de grote hoeveelheid Bachelor- en Masterstages die in deze richting worden gedaan. Van 2014 tot 2017 heeft professor Fasolino deel uitgemaakt van het bestuur van het onderwijsinstituut Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde. Als opleidingscoördinator voor het Bachelor- en Mastercurriculum van Natuur- en Sterrenkunde was zij direct verantwoordelijk voor de inhoud van de programma’s en de docenteninzet. Professor Fasolino heeft haar hele academische carrière gestreefd naar een betere positie van vrouwen in de (natuur-)wetenschappen. Zij draagt in hoge mate bij aan de verbetering van de positie van vrouwen in de wetenschap, waarmee ze niet alleen in Nijmegen, maar ook nationaal en internationaal voorop loopt en de toon zet.