Vandaag is in Nijmegen de 2e editie van de Dag tegen armoede. Op het Mariënburgplein presenteren bestrijders van armoede en schulden in de stad zich op een speciale markt. De Nijmeegse Dag tegen armoede is in navolging van de door de Verenigde Naties ingestelde Wereldarmoededag. Deze is jaarlijks op 17 oktober. 


Armoede is een breed begrip en heeft in een ontwikkelingsland waar men op de rand van het bestaansminimum leeft een heel ander gezicht dan in Nederland. Wereldarmoededag is hoofdzakelijk gericht op deze armoede in ontwikkelingslanden. De Nijmeegse Dag tegen armoede richt zich op Nijmeegse armoede. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om elke maand weer financieel rond te komen. Ook in onze stad is er armoede.

Ongeveer 12.000 huishoudens in Nijmegen hebben financiële problemen en 9000 huishoudens bereiken we (vooralsnog) niet. Om mensen goed te kunnen helpen is het belangrijk in een zo vroeg mogelijk stadium problemen te signaleren ter voorkoming van schulden.

De Nijmeegse Dag tegen armoede
De Nijmeegse Dag tegen armoede wil bereiken dat organisaties en vrijwilligers die armoede proberen te bestrijden elkaar weten te vinden. Dat ze elkaar leren kennen en informatie uitwisselen. Daarnaast is de dag bedoeld om Nijmegenaren meer bewust te maken. Mensen weten lang niet altijd dat er ook in onze stad armoede is en dat iedereen een rol kan spelen in het bestrijden ervan.

Informatiemarkt
Van 16.00 – 21.00 uur is er op donderdag 26 oktober een markt op het Mariënburgplein waar bestrijders van armoede en schulden in de stad zich presenteren en informatie geven over hun werk. E r zijn allerlei initiatieven die armoede proberen te bestrijden en waarmee mensen mee in contact kunnen worden gebracht. Bijvoorbeeld Stichting leergeld die mogelijkheden biedt aan kinderen om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

De gemeente Nijmegen, Stichting Gast en het lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen organiseren gezamenlijk deze dag.