De Internet Society (ISOC) maakte gisteravond in Los Angeles bekend dat Jaap Akkerhuis van NLnet Labs wordt opgenomen in de Internet Hall of Fame. Deze eer valt ten deel aan mensen die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling en vooruitgang van het wereldwijde internet. Andere internetpioniers in deze erelijst zijn Vint Cerf en Tim Berners-Lee. De Internet Hall of Fame kent na gisteravond 103 gelauwerden, waarvan 4 uit Nederland.
Wereldwijde verbinder van de technische gemeenschap
Jaap Akkerhuis krijgt deze vermelding vanwege zijn niet aflatende inzet voor de ontwikkeling van het internet sinds de jaren tachtig. In de jonge jaren van het internet reisde hij voortdurend heen en weer tussen onderzoeksinstituten, internet service providers (ISP’s) en registry’s in Europa en de Verenigde Staten. Akkerhuis wordt vooral ook geroemd vanwege zijn nuchtere aanpak en de vele technische en organisatorische bijdragen die hij over de jaren leverde. Hij was hiermee volgens ISOC een innovator van de technische gemeenschap. Ook in zijn huidige functie bij NLnet Labs is Akkerhuis nog steeds erg actief in organisaties zoals ICANNIETFRIPEISOC en CENTR. Zo maakt hij bijvoorbeeld sinds het begin deel uit van de Security en Scalability Advisory Committee van ICANN.
Senior research engineer bij NLnet Labs
Sinds 2004 werkt Akkerhuis als senior research engineer bij Stichting NLnet Labs, een onafhankelijke non-profit R&D-organisatie. NLnet Labs is wereldwijd bekend vanwege haar software voor het Domain Name System (DNS), een van de kernsystemen van het internet dat domeinnamen vertaalt naar internetadressen. De software van NLnet Labs wordt bijvoorbeeld veel gebruikt door ISP’s en partijen die domeinnamen beheren. NLnet Labs levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de veiligheid en stabiliteit van het internet als mondiale communicatie-infrastructuur.
Betrokken bij CWI en SIDN
De carrière van Akkerhuis startte in 1977 bij het tegenwoordige Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam, dat zich in de jaren daarna tot knooppunt van Europese computernetwerken ontwikkelde. Nadat hij eerst zo’n 8 jaar in de Verenigde Staten had gewerkt, startte hij in 1995 bij NLnet, de eerste Nederlandse ISP.
Hij werkte van 1999 tot 2004 bij SIDN, dat in 1996 werd opgericht door Piet Beertema (CWI), Boudewijn Nederkorn (SURFnet) en Ted Lindgreen (NLnet) voor het beheer van .nl. In de jaren dat Akkerhuis bij SIDN werkte groeide het aantal .nl-domeinnamen tot ruim 1 miljoen en kreeg de organisatie zowel nationaal als internationaal groot aanzien.
4e Nederlander in de Internet Hall of Fame
De Internet Hall of Fame werd opgericht in 2012 met als doel om erkenning te geven aan de visionairs, leiders en genieën die een belangrijke bijdrage leverden aan de ontwikkeling en vooruitgang van het wereldwijde internet. Iedere wereldburger kan iemand nomineren. De ISOC beoordeelt vervolgens of de nominatie voldoet aan de gestelde eisen en beoordelingscriteria. De uiteindelijke selectie van winnaars wordt gedaan door de Internet Hall of Fame adviesraad en een selecte groep van eerdere winnaars. Jaap Akkerhuis is de 4e Nederlander die een plaats krijgt in de erelijst. Kees Neggers (oud-directeur van SURFnet) en Teus Hagen (oud-voorzitter van NLnet) gingen hem in 2013 voor. In 2014 volgde Erik Huizer, CTO van SURFnet.