Voldoende kansen voor starters. Geschikte woonruimte voor de oudere inwoners van Beuningen. En vitale dorpen met een gezonde leefomgeving. Dit en meer werd de afgelopen maanden opgehaald uit onderzoek en gesprekken over de woonvisie.

Op 20 september vertelt de gemeente Beuningen tijdens een inloopbijeenkomst meer over deze visie. En toetsen zij bij inwoners of alle belangrijke elementen zijn opgenomen. Afgelopen maanden werkte de gemeente Beuningen samen met woonpartners zoals de woningcorporatie, makelaars en zorgorganisaties aan de woonvisie. Dit is een visie voor de komende tien jaar op de kwaliteit en ruimte voor wonen en leven. Hiermee stelt de gemeente haar woonbeleid voor de komende jaren vast. Ook is het de basis voor het woningbouwprogramma waarin staat waar en wanneer er gebouwd wordt.

Inloopbijeenkomst 20 september

Inwoners zijn op woensdagavond 20 september van 18.00 uur tot 21.00 uur van harte welkom in de Lèghe Polder in Beuningen om meer te weten te komen over de woonvisie. Zij kunnen bij verschillende stands meer leren over bijvoorbeeld het aanbod van passende woningen voor jongeren, alleenstaanden en senioren. Maar ook duurzaam wonen, leefbare dorpen en wonen & zorg staan centraal. Verder is er een overzicht van de woonaccenten per dorp. Bij alle thema’s is er ruimte voor uitleg en gesprek, en kunnen inwoners hun belangrijkste thema’s meegeven.

Realiseer een woonwens

Tijdens de inloop is er ook gelegenheid om medestanders te vinden voor een bijzondere woonwens. Inwoners met een idee voor een nieuw woontype of woonvorm in de gemeente, of inwoners met ideeën over duurzaam bouwen of vitaal wonen kunnen dit op 20 september delen met de andere bezoekers. Met medestanders kunnen zij een idee mogelijk omzetten naar een concreet plan.