De gemeente Beuningen besteedt samen met het Beunings Bondgenootschap Laaggeletterdheid veel aandacht aan het tegengaan van laaggeletterdheid. Tijdens de Week van de Alfabetisering, van maandag 4 tot en met zondag 10 september, wordt hier extra aandacht aan besteed. Daarom organiseren de gemeente Beuningen, Stichting Perspectief en Bibliotheek Beuningen verschillende activiteiten voor jong en oud.

Stichting Perspectief organiseert een Verhalenbingo. Er wordt een verhaal voorgelezen waar cijfers in staan. Staan deze cijfers op de bingokaart, dan mogen deelnemers deze doorkruisen. De bingo wordt gespeeld tijdens de Libelleclub op maandagochtend, Molensoos op dinsdag in het Molenhuis, Paulussoos op dinsdagochtend in Winssen, Kloostersoos op donderdagmiddag in Weurt, Hartensoos op donderdagochtend in Ewijk en bij de dagverzorging ’t Praothuis. Voor meer informatie over tijden en locaties zie www.stg-perspectief.nl.

Eetpunten
Bij de eetpunten in de gemeente Beuningen krijgen bezoekers letters in de soep. Er komt ook een kaartje met feitjes over laaggeletterdheid tijdens de eetpunten op tafel te liggen. Tijdens het eten kunnen bezoekers dit lezen. Meer informatie over de eetpunten is te vinden op www.stg-perspectief.nl.

Voorleesfeest
Op woensdag 6 september van 9.00 tot 12.00 uur vindt het Beuningse Voorleesfeest in de bibliotheek plaats. Dit voorleesfeest is bedoeld voor ouders en hun peuters. Er wordt natuurlijk voorgelezen, de voorleeshond is er, maar er zijn ook poppenkastvoorstellingen en peuters kunnen zich laten schminken. Ouders krijgen informatie waarom het belangrijk is om voor te lezen aan kinderen. Wie moeite heeft met lezen, schrijven of rekenen krijgt ook informatie.

Bibliotheek Beuningen
In de bibliotheek zijn tijdens de Week van de Alfabetisering verhalen te lezen van NT1 studenten van het ROC Beuningen. In de NT1 klas zitten volwassenen die oefenen om de Nederlandse taal beter te kunnen lezen en schrijven. Op woensdag 6 september komt van 14.00 tot 15.00 uur de voorleeshond op bezoek. Kinderen mogen de voorleeshond voorlezen. Waarom? Kinderen die voorlezen moeilijk of spannend vinden, merken dat deze hond heel braaf naar ze luistert en geen commentaar geeft.

Bondgenoten Laaggeletterdheid
De Beuningse Bondgenoten Laaggeletterdheid zetten zich in voor bevordering van lezen en schrijven in hun regio en doen hun best om het taboe op laaggeletterdheid te doorbreken. Dit doen ze door laaggeletterden te signaleren en door te verwijzen naar taalcursussen. Ook organiseren ze activiteiten om lezen en schrijven te stimuleren. Voor meer informatie over laaggeletterdheid, zie www.lezenenschrijven.nl. Wilt u meer informatie over de Week van de Alfabetisering? Kijk op www.weekvandealfabetisering.nl.