Voor een gerichte aanpak van zwerfafval in Dukenburg zet de gemeente Nijmegen samen met Dar een team Wijkvegers in. Onder het motto ‘Nijmegen schoon, heel gewoon’. De pilot gaat in het najaar van start en duurt een half jaar. Daarna wordt bekeken wat het effect van de Wijkvegers is op het zwerfafval in het Stadsdeel. Het is de bedoeling om het team van wijkvegers in te vullen met de zogenaamde participatiebanen binnen Dar.

Met een elektrische bakfiets en schoonmaakmateriaal gaat een team van vier Wijkvegers het Stadsdeel Dukenburg in. De Wijkvegers pakken het zwerfafval aan en ondersteunen het Dar personeel met onder andere het legen van prullenbakken en het afhandelen van meldingen. Als de pilot van een half jaar geslaagd is, overweegt de gemeente Nijmegen uitbreiding van deze aanpak in andere wijken in de stad. De pilot gaat naar verwachting in het najaar van start.

Voor de pilot worden de wijkvegers in samenwerking met het Werkbedrijf geselecteerd. Het is de bedoeling om met deze pilot het team van wijkvegers in te vullen met de zogenaamde participatiebanen binnen Dar.