Hobbycentrum Nijmegen Oost (HcNO) verhuist in het najaar naar wijkcentrum Daalsehof aan de Poeyenstraat. Daar kan het centrum groeien. Want steeds meer mensen willen er gebruik van maken voor hun hobby. Het hobbycentrum zit nu in het Oud Burgeren Gasthuis (OBG) maar kan daar niet uitbreiden.

Vrijetijdsbesteding
HcNO is een plek in de wijk waar mensen hun hobby kunnen uitoefenen onder begeleiding van deskundige vrijwilligers. Ze kunnen er terecht voor een zinvolle vrijetijdsbesteding en het helpt bij het voorkomen van een sociaal isolement. Sinds de invoering van de Wmo is het hobbycentrum steeds meer gaan betekenen voor menses met een lichte beperking. De samenwerking tussen HcNO en het OBG blijft bestaan. Vrijwilligers brengen mensen die moeilijk ter been zijn met busjes naar en van Daalsehof. Het HcNO blijft haar ontmoetingsfunctie en vrije inloop voor wijkbewoners behouden.

Verbouwing wijkcentrum Daalsehof
De verbouwing, inclusief de aanleg van 3 invalidenparkeerplaatsen bij de ingang, vindt plaats in juli en augustus. Er komt een lift voor mensen die slecht ter been zijn, krachtstroom voor de hout- en metaalbewerking, geluidsisolatie en voldoende ventilatie. Door het gecombineerde beheer van Daalsehof (wijkcentrum en hobbycentrum) kunnen er ook in de avonduren meer cursussen en workshops worden aangeboden. Er is veel draagvlak bij de omwonenden en huidige gebruikers van Daalsehof. De verbouwing kost € 131.000,-.

Lees het collegebesluit 4.5.