Mevrouw M.E. (Marion) Borghuis (63) heeft een Zilveren Waalbrugspeld gekregen voor haar jarenlange verdiensten voor Coöperatie integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CiHN).

Mevrouw Borghuis heeft in 1999 bijgedragen aan de oprichting van de Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen en omstreken (CHN), het huidige CiHN Coöperatie voor integrale Huisartsenzorg Nijmegen, een van de eerste huisartsenposten in Nederland. Zij heeft samen met enkele huisartsen de CHN als model -huisartsenpost voor Nederland vorm weten te geven. Als directeur heeft zij In de loop van de jaren samen met de huisartsen de organisatie verfijnd door de ontwikkeling van protocollen, medische uitrusting en afstemming met patiënten. Belangrijk in de ontwikkeling was de co-locatie met de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Dit heeft geresulteerd in de bouw van een spoedpost met de Huisartsenpost Nijmegen, SEH, apotheek en Tandartsenpost. Hiermee werden belangrijke randvoorwaarden geschapen voor een toekomstbestendige, patiëntvriendelijke spoedzorg in de regio Nijmegen.

In 2009 zorgde mevrouw Borghuis voor de oprichting van de Organisatie voor Chronische Eerstelijnszorg, OCE Nijmegen, een organisatie die gestructureerde zorg mogelijk maakt voor diverse chronisch zieke patiënten in Nijmegen. In 2014 werd onder haar leiding en verantwoordelijkheid de organisatie OCE Praktijkondersteuning opgericht waarmee de zorg voor patiënten met een lichte psychische problematiek kunnen rekenen op kwalitatief goede ggz-zorg in de huisartsenpraktijken. Mevrouw Borghuis is een verbinder tussen de verschillende partijen in de regio. In dat kader is ze ook een van de oprichters van het samenwerkingsverband tussen huisartsen, apotheken en ziekenhuis voor betere uitwisseling van patiëntgegevens in de regio; Stichting Zegen. Dankzij haar tomeloze inzet en strijdbaarheid heeft zij, samen met anderen, in de regio Nijmegen gezorgd dat bijna alle huisartsen en apotheken meewerken om de belangrijkste medische gegevens van hun patiënten op een veilige manier beschikbaar te maken voor als de patiënt bijvoorbeeld onverhoopt in het weekend of ‘s nachts op de huisartsenpost terecht komt.

Zij heeft zich altijd sterk gemaakt voor vernieuwing en innovatie in de zorg en heeft dat in de regio mede tot stand gebracht op verschillende gebieden. Daarvan getuigen niet alleen de oprichtingen van bovenstaande organisaties maar ook de inhoudelijke vernieuwingen binnen deze organisaties als het behalen van de NEN certificering en HKZ certificeringen. In 2004 werd de huisartsenpost door IGZ uitgeroepen tot beste huisartsenpost van Nederland en in 2010 was de huisartsenpost genomineerd voor de IGZ ZorgVeiligPrijs. Ook heeft zij in haar rol als directeur van CiHN veel betekend voor het Landelijke Schakelpunt (LSP). Haar visie is dat veilige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners uitermate belangrijk is voor de patiëntveiligheid waarbij de patiënt tevens moet kunnen vertrouwen op bescherming van de patiënt-privacy. Burgemeester Bruls reikte de Zilveren Waalbrugspeld uit aan mevrouw Borghuis tijdens haar afscheidsreceptie op 1 juni 2017 in Fort Lent, Bemmelsedijk 4, Nijmegen.