Het maken van de Dorpensingel als verbinding van Bemmel met Nijmegen-Noord is voorlopig niet haalbaar. Ondanks de inspanningen van de gemeente Nijmegen is er nog geen zicht op volledige financiering en de noodzakelijke medewerking van buurgemeente Lingewaard. Die boodschap brachten de wethouders Tiemens en Velthuis op een informatieavond voor bewoners.

Met bewoners werd ook gepraat over alternatieve maatregelen om de verkeersdruk in Lent te beperken. Wethouder Harriet Tiemens ging in gesprek met bewoners van Nijmegen-Noord over maatregelen die ook zonder Dorpensingel kunnen worden genomen: “Er waren veel bewoners aanwezig die bezorgd zijn over de verkeerssituatie in hun wijk. Ik snap hun frustratie dat de Dorpensingel er niet komt. De aanleg is gelukkig niet definitief van de baan, het tracé blijft vrij, maar de wijk groeit en mensen hebben nu recht op een haalbare oplossing.”

De gemeente wil op korte termijn snelheidsremmende maatregelen treffen op de route Laauwikstraat en Vossenpelssestraat en verkent de noodzaak van een knip in de Vossenpels. Het verslag van de avond is te vinden op www.waalsprong.nl.

Historie Dorpensingel
In 2011 besloot de gemeenteraad dat de Dorpensingel er komt om verkeer tussen de gemeenten Lingewaard en Nijmegen zo min mogelijk via de nieuwe woonwijken in Lent te laten rijden. Met als voorwaarde dat de financiering nog rond moest komen en dat er akkoord moest zijn met de gemeente Lingewaard.

In de afgelopen zes jaar is vaak geprobeerd om de weg te maken. Nijmegen reserveerde 6 miljoen euro en sprak vaak met Lingewaard en de provincie Gelderland. Met Lingewaard is het tracé uitgewerkt. Om de Dorpensingel goed te laten zijn, is volgens verkeersdeskundigen ook een knip in de Vossenpelssestraat nodig, zodat er niet alsnog doorgaand verkeer door Lent gaat rijden. De gemeenteraad van Lingewaard vindt die knip niet aanvaardbaar. Dat maakt de aanleg nu niet mogelijk, omdat een deel van de weg over het grondgebied van Lingewaard loopt en de knip daarbij van belang is.

Lingewaard en Nijmegen hebben wel geld opzij gezet voor de Dorpensingel, maar komen nog miljoenen tekort om de weg te maken. De provincie wil niet bijdragen omdat de weg niet past in hun beleid. Ondanks meerdere pogingen van wethouders en gemeenteraad voor financiële ondersteuning, blijft dat standpunt ongewijzigd. Ook beloftes van sommige leden van Provinciale Staten aan bewoners dat er geld beschikbaar is, zijn tot nu toe niet uitgekomen. Eerder is ook de Ressense variant, waarbij verkeer over de Ressensestraat en de busbaan bij de Hoeksehofstraat rijdt, onderzocht en besproken met het college van Lingewaard. Deze variant is ook goed, maar werd vorig jaar door de raad van Lingewaard afgewezen.