Ook dit jaar organiseert de Nijmeegse gemeenteraad een bijeenkomst over de Zomernota. U bent van harte welkom op 7 juni om 19.00 uur in het stadhuis, Korte Nieuwstraat 6.

Tijdens de bijeenkomst Zomernota hoort de gemeenteraad graag hoe u tegen de plannen over de (nabije) toekomst van Nijmegen aankijkt. Aan verschillende gesprekstafels gaan raadsleden, fractievolgers, inwoners en vertegenwoordigers van organisaties met elkaar in gesprek over verschillende thema’s uit de Zomernota:

  • Zorgzame stad
  • Woon- en groeistad
  • Stad die werkt en leert, Duurzame Stad
  • Stad in de regio
  • Bruisende Binnenstad.

Wat is de Zomernota?
In de Zomernota kijkt het college vooruit naar de opgaven voor de komende jaren en wordt de voortgang van de plannen uit het coalitieakkoord geschetst. Ook staat beschreven wat het college verder van plan is, wat de prioriteiten zijn en hoe het geld verdeeld wordt. Aanmelden kan tot dinsdag 6 juni: griffie@nijmegen.nl.