Op 1 juni aanstaande neemt Marion Borghuis afscheid als directeur bij de Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen e.o. (CIHN). Ze voerde er sinds 1999 het bewind en stond met haar organisatie aan het begin van grote vernieuwingen in de huisartsenzorg – in Nijmegen én de rest van het land.

De eerste centrale huisartsenposten
In 1999 behoorde Marion Borghuis tot de oprichters van de Centrale Huisartsenpost in Nijmegen, een van de eerste organisaties in Nederland waar spoedeisende huisartsenzorg in de avonden, nachten, weekenden en feestdagen centraal werd georganiseerd. Later werd de organisatie uitgebreid tot de Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer. Borghuis was verder mede verantwoordelijk voor het ontstaan van het huidige OCE Nijmegen – dat zorgprogramma’s aanbiedt voor diabetes, COPD, hart- en vaatziekten, ouderenzorg en basis GGZ.

En later voor de oprichting van OCE Praktijkondersteuning, voor patiënten met lichte psychische problematiek. In de regio spande Borghuis zich voortdurend in om eerstelijnszorgorganisaties met elkaar te verbinden en aan te laten sluiten op de tweedelijnszorg. Ook stimuleerde zij de ontwikkeling van veilige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners, via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Wie de nieuwe directeur van de CIHN wordt, is nog niet bekend. Voorlopig neemt de huidige adjunct-directeur Marcia Bos de taken van Marion Borghuis over.