Wethouder Renske Helmer-Englebert plaatste woensdagmorgen 31 mei bij wijkcentrum De Brack in Leuvensbroek de eerste gemeentelijke AED officieel naar buiten en draagt deze over aan de stichting AED Dukenburg.

In Dukenburg en Lindenholt komen zes gemeentelijke AED apparaten beschikbaar voor de burgerhulpverlener. Dit is op verzoek van de stuurgroep HartslagNijmegen die in Nijmegen een dekkend netwerk wil realiseren van AED’s en burgerhulpverleners. Zij hebben de gemeente Nijmegen gevraagd om de AED’s die binnen gemeentelijke accommodaties hangen, naar buiten te plaatsen.

Het naar buiten hangen van de AED’s in Dukenburg en Lindenholt is een eerste stap naar zo’n dekkend netwerk. Door de AED’s buiten te hangen komen ze 24 uur per dag beschikbaar voor burgerhulpverleners. Op die manier kan sneller gehandeld worden in geval van een hartstilstand en wordt de overlevingskans van het slachtoffer groter. Voor de stichting AED Dukenburg is dit ook de officiële start van het project in Lindenholt. De Stichting AED Dukenburg gaat de AED’s en kasten beheren en onderhouden.