Mevrouw A.J.A.Th. (Antoinette) Smijers (74) en mevrouw M.H.C.J. (Mieke) Stockmann-Aldenhuijsen zijn voorgedragen voor een Zilveren Waalbrugspeld voor hun jarenlange verdiensten bij fiBON (stichting financieel Beheer Ouderen Nijmegen). Mevrouw Smijers en mevrouw Stockmann-Aldenhuijsen zetten zich al 16 jaar in als vrijwilligsters bij de stichting fiBON. Beiden begeleiden en helpen cliënten om hun financiële problemen op te lossen.

Mevrouw Smijers regelt onder andere begrafenissen, is coördinator voor ontruimingen van woningen als bewoners verhuisd dan wel overleden zijn. Tevens verrichtte zij vrijwilligerswerk bij organisaties voor geestelijk gehandicapten. Zij is voorzitter geweest van de oudervereniging St. Augustinusstichting (de tegenwoordige stichting Dichterbij), vervulde bestuursfuncties bij de Vereniging Ouders Geestelijk Gehandicapten Nijmegen. Zij zette zich met hart en ziel in voor deze organisaties en ging zelfs in Noorwegen kijken hoe daar de opvang van geestelijk beperkte personen geregeld is.

Mevrouw Stockmann-Aldenhuijsen werd een half jaar na haar start als begeleider al voorzitter van de stichting. In die functie motiveerde en ondersteunde zij begeleiders zodat zij hun werk accuraat konden uitvoeren. In haar voorzitterschapsperiode groeide het aantal begeleiders naar 35 personen waardoor andere vergaderruimte gezocht moest worden, inmiddels is dat De Haard geworden. Ook startte zij met het opstellen van een jaaroverzicht waarin vermeld is hoeveel cliënten er zijn en van welke instanties zij komen. En er wordt bijgehouden wie van de cliënten nu zelf zijn/haar financiën kan bijhouden dan wel bij een andere organisatie is ondergebracht. Na haar voorzitterschap heeft zij de functie van begeleider weer opgepakt en motiveert en ondersteunt zij nog steeds haar collega-begeleiders.

Kortom: mevrouw Smijers en mevrouw Stockmann-Aldenhuijsen leveren een belangrijke bijdrage aan het werk van de stichting fiBON. Burgemeester Bruls reikte de Zilveren Waalbrugspelden uit aan mevrouw Smijers en mevrouw Stockmann-Aldenhuijsen tijdens een begeleidersvergadering van fiBON in De Haard.