De heer Piet Schiltmans (73) is voorgedragen voor een Zilveren Waalbrugspeld voor zijn jarenlange verdiensten als voorzitter van de Edelstenenbuurt Hatert en lidmaatschappen van diverse werkgroepen.

De heer Schiltmans is in 1979 voorzitter geworden van de Edelstenenbuurt Hatert. Vanuit die functie had en heeft hij zitting in diverse commissies en werkgroepen in Hatert, zoals onder andere het platform Hatert, het secretariaat platform wijkveiligheid Hatert, werkgroep sociale stabiliteit, werkgroep imago, werkgroep herinrichting Malderburchtstraat, lid klankbordgroep Groene Route, lid klankbordgroep verbouwing wijkcentrum Hatert, en organisatie festiviteiten 50-jarig bestaan wijkcentrum Hatert. Hij heeft er mede voor gezorgd dat er een overzicht kwam van alle, ongeveer 60, bewonersinitiatieven in de wijk.

Hij speelde een belangrijke rol in het opzetten van ‘rondje Hatert’, dit is een rondleiding voor (nieuwe) bewoners van Hatert om ze kennis te laten maken met de voorzieningen én de mooie plekken die er zijn in de wijk. De heer Schiltmans is een ‘wijkkenner’ die weet wat er al jarenlang speelt in de wijk en ook wat er afgesproken is. Hij deelt deze kennis ook met anderen als men daar prijs op stelt. De heer Schiltmans is wat je kunt noemen ‘een duizendpoot’ met humor die altijd bereid is aan te pakken als er iets voor/in de wijk gaat gebeuren. Hij heeft ‘oog’ voor de wijk en de bewoners, maar als het nodig is kan hij ook kritisch zijn, maar ook anderen, zoals andere organisaties en de gemeente, een spiegel voorhouden. Burgemeester Bruls reikte de Zilveren Waalbrugspeld uit aan de heer Schiltmans tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van het oudste wijkcentrum van Nederland.