De heer C.M.M. (Carel) Veldhoven (58) is voorgedragen voor een Zilveren Waalbrugspeld voor zijn jarenlange verdiensten als voorzitter/vrijwilliger bij de Stichting Palliatieve Terminale Zorg Nijmegen (VPTZ). Burgemeester Bruls reikte de Zilveren Waalbrugspeld uit aan de heer Veldhoven op zaterdag 8 april, tijdens een feestelijke bijeenkomst van stichting VPTZ.

De heer Veldhoven is 13 jaar voorzitter geweest bij de stichting VPTZ Nijmegen. De heer Veldhoven is voorzitter geworden in een tijd dat een mogelijke opheffing van de stichting dreigde, onder andere door gebrek aan financiële middelen en een bestuurscrisis. Samen met een kleine groep enthousiaste vrijwilligers kwam er weer vertrouwen in en respect voor het bestuur dat sindsdien weer slagvaardig aan het werk is. De heer Veldhoven is erg betrokken bij vrijwilligers. Hij weet palliatieve terminale zorg op een natuurlijke wijze bespreekbaar te maken. De heer Veldhoven weet de stichting VPTZ in zijn brede netwerk goed op de kaart te zetten. Als arts streeft hij naar kwaliteit van leven in de laatste levensfase van een patiënt en ís er ook voor de patiënt en diens naasten tijdens deze fase en het sterven.

De heer Veldhoven is inmiddels regionaal en landelijk actief betrokken bij ontwikkelingen in de palliatieve zorg: voorzitter van de programmaraad waarin vertegenwoordigers van de doelgroep het inhoudelijke programma van het netwerk bepalen; arts consulent bij het IKNL consultatieteam Nijmegen en omgeving en het consultteam Radboudumc. Na zijn vertrek als voorzitter blijft de heer Veldhoven als adviseur bij de stichting VPTZ betrokken. De heer Veldhoven heeft zich uitmuntend ingezet voor de stichting VPTZ Nijmegen.