De eerste lichting leerlingen die meedeed aan ‘ReadICTed to robots’ kwam vrijdag met onderzoeksresultaten. Groepen van ROC Rijn-IJssel en het Stedelijk Gymnasium bogen zich in de Bibliotheek De Mariënburg over de maatschappelijke inzetbaarheid van robots. Hoe kun je de biebrobot bijvoorbeeld zinvol inzetten bij kinderen tijdens kankerbehandelingen?

Annemarie van der Riet, programmacoördinator educatie bij de Bibliotheek Gelderland Zuid: ,,ReadICTed is een samenvoeging van ‘read’ en ‘ICT’ met een knipoog naar de ‘verslavende werking’: addicted. De Bibliotheek Gelderland Zuid biedt het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs hiermee een uitdagend programma om lezen en ICT te integreren in het onderwijs.”

De Bibliotheek Gelderland Zuid presenteerde eind 2016 haar nieuwste aanwinsten: twee NAO-robots. Met deze robots zijn inmiddels educatieve programma’s ontwikkeld waar het onderwijs gebruik van kan maken. In één van de programma’s gaan leerlingen op zoek naar praktische oplossingen voor maatschappelijke problemen, waarbij sociale robots ingezet worden. Tijdens hun zoektocht leren ze onderzoeken, presenteren maar ook programmeren. Ook komt het ethische aspect van het gebruik van robots aan bod. Docent Verpleegkunde ROC Rijn IJssel Wim Schouten: ,,Samenvattend betekende de robot-hackathon vijf weken contextrijk leren en volop een beroep doen op de 21e-eeuwse vaardigheden.”

De eerste ‘Hackathons’ zijn deze vrijdag afgerond. In groepjes werd gekeken hoe robots inzetbaar zijn voor bijvoorbeeld het begeleiden van kinderen tijdens kankerbehandelingen. Behandelingen waar geen andere mensen bij aanwezig kunnen zijn door de gebruikte straling. Maura Kruk, leerling opleiding Verzorgende van ROC Rijn IJssel: ,,We hebben bedacht de ouders van het patiëntje vooraf te betrekken, zodat we weten wie het kind is en waar het van houdt. Zo maken we het contact van de robot met het kind heel persoonlijk.” Ook werd gekeken hoe robots ingezet kunnen worden voor leesbevordering. Meer lezen over de mogelijke activiteiten met de biebrobots? Kijk op www.obgz.nl.

Foto’s gemaakt door Marcel Krijgsman.