Het wegdek van de Waalbrug krijgt een onderhoudsbeurt in de nachten van 24-25 en 25-26 april tussen 22:00 uur – 06:00 uur. Auto’s en motoren zullen hier hinder van ondervinden; fietsers, bussen en taxi’s niet.

  • Staduitwaarts: enige hinder; het verkeer wordt over één rijbaan geleid
  • Stadinwaarts: afzetting; het verkeer wordt met borden omgeleid via De Oversteek