Omdat er misverstanden en vragen bestaan of lokale taxibedrijven mee kunnen doen aan de aanbesteding van het leerlingenvervoer zet de gemeente Berg en Dal enkele feiten op een rij.

Het leerlingenvervoer (en andere vormen van vervoer zoals Wmo-vervoer) in Berg en Dal koopt de gemeente Berg en Dal gezamenlijk in met andere gemeenten in de regio Arnhem en Nijmegen. De redenen zijn dat taxibedrijven sowieso door de hele regio rijden. Bovendien levert dit kennis- en kostenvoordelen op.

Gezien de financiële omvang van het vervoer moet dit Europees aanbesteed worden. Deze aanbesteding wordt uitgevoerd door een gemeenschappelijke organisatie van 19 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen: de Vervoersorganisatie. Omdat de gemeente oog heeft voor lokale ondernemers heeft de gemeente een aantal eisen bij laten stellen, onder andere:

  • De te gebruiken voertuigen moeten voldoen aan emissienorm Euro5. De meeste taxibedrijven voldoen daar nu aan. In eerste instantie was de hogere eis dat het Euro6 voertuigen moesten zijn. De gemeente Berg en Dal vindt duurzaamheid/milieu een speerpunt, maar het tempo waarop de voertuigen vervangen moeten worden moet wel haalbaar zijn voor taxibedrijven.
  • De gemeente heeft het mogelijk gemaakt dat lokale ondernemers gezamenlijk kunnen inschrijven om zo makkelijker te kunnen voldoen aan de aanbestedingseisen.
  • De gemeente heeft er voor gezorgd dat er een basispunt binnen de gemeente is komen te liggen. Een basispunt is het vertrekpunt waar ritten starten en vanaf waar betaald wordt. Als zo’n punt ver buiten de gemeente zou liggen moet een vervoerder eerst naar dat punt toe. Die kosten worden niet vergoed. De gemeente is het overigens niet eens met de grootte van het basispunt.

De gemeente helpt lokale ondernemers daar waar mogelijk, maar de verantwoordelijkheid voor zijn bedrijfsvoering ligt bij de ondernemer zelf.