De gemeente Nijmegen en Dar gaan in integrale wijkteams op proef samen de wijken in Lindenholt opschonen. In deze teams werken zij nog nauwer samen aan het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte.

Nieuwe stap in samenwerking

Op vrijdag 31 maart hebben Dar en het wijkserviceteam van de gemeente in Lindenholt een nieuwe stap in de samenwerking gezet. Als proef gaan medewerkers van Dar en het wijkserviceteam van de gemeente elkaar vanaf nu in de dagelijkse uitvoering van hun werkzaamheden nog meer opzoeken.

Zij gaan zoveel mogelijk optrekken als één wijkteam. Dat doen zij door de dag twee keer per maand samen te starten en waar mogelijk hun werkzaamheden op dezelfde momenten in de wijk te plannen. Als zij op verschillende plekken in de wijk werken, informeren zij elkaar over de verbeterpunten die zij zien op straat. Met deze aanpak maken de gemeente Nijmegen en Dar tijdswinst.

Ze zorgen ook samen voor minder overlast en meer zichtbare resultaten op straat voor bewoners. Dar houdt de straten schoon en onderhoudt ook het groen in de wijken. Het wijkserviceteam van de gemeente zorgt voor een spoedige afhandeling van meld- en herstelacties zoals een losliggende stoeptegel.

Diverse acties

Het integrale wijkteam Lindenholt gaat acties op een bepaalde plek uitvoeren, waarin de hele straat van gevel tot gevel wordt aangepakt. Dit betekent dat zij het groen onderhouden, straten vegen en reinigen, paaltjes rechtzetten en losliggende tegels herstellen etc. Waar mogelijk proberen zij de opschoonacties tegelijkertijd te doen met opruimacties van Wijkhelden die in de buurt al zwerfafval opruimen.

Wijkhelden leveren hiermee al een belangrijke bijdrage aan het schoon maken en houden van de buurt. En een schone wijk vraagt natuurlijk ook iets van het gedrag van bewoners. Uiteindelijk is de wijk van ons allemaal en moeten we deze samen schoon, heel en veilig houden.

Startschot eerste integrale opschoonactie

Op vrijdag 31 maart startte de eerste integrale opschoonactie in en rondom het winkelcentrum Leuvensbroek in Lindenholt. Wethouder Renske Helmer-Englebert en Pieter-Balth Linders (directeur Dar) staken samen met medewerkers van gemeentelijke wijkserviceteams, medewerkers van Dar en DarGROEN! de handen uit de mouwen.

De komende maanden krijgen ook andere plekken in Lindenholt een opschoonactie. Als deze vernieuwde vorm van samenwerking in Lindenholt werkt, dan gaan de gemeente Nijmegen en Dar ook in andere Nijmeegse wijken meer intensief samenwerken.