Op 28 maart gaat Huis voor de Binnenstad in samenwerking met de Vereniging Eigenaren Vastgoed Binnenstad Nijmegen met ondernemers en vastgoedeigenaren op zoek naar speerpunten om meer bezoekers naar de stad te krijgen en langer te laten verblijven. Gezamenlijk streven de organisaties naar het verbeteren van het ondernemersklimaat en het aantrekkelijker maken van de stad voor haar bezoekers. Maar hoe?

Koopstromenonderzoek en de niet-Nijmegen-bezoeker

Het onlangs uitgevoerde koopstromenonderzoek geeft een actueel beeld van het functioneren van winkelgebieden/-voorzieningen. Hierbij gaat het zowel om het economisch functioneren (bestedingen) als het kwalitatief functioneren (beleving). De bijeenkomst start met een presentatie van dit onderzoeksresultaat waarbij ingezoomd wordt op de binnenstad van Nijmegen. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten wie er nu eigenlijk niet naar Nijmegen komen en waarom niet. Studenten van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen hebben dat onlangs onderzocht en delen hun bevindingen op deze bijeenkomst.

Wat zijn de wederzijdse en tegenstrijdige belangen?

Na een korte presentatie van beide onderzoeken wordt tijdens een debat gezocht naar antwoorden op diverse vragen zoals “Aan welke knoppen kunnen we zelf draaien?” en “Wat kan ieder voor zich en wat kunnen we alleen gezamenlijk?”. Huis voor de Binnenstad redeneert namelijk als volgt: Als we weten wat we moeten doen om gasten naar de stad te trekken wordt de stad aantrekkelijker voor ondernemers en dat is ook goed voor het rendement op vastgoed.

Binnenstadondernemers en vastgoedeigenaren zijn van harte welkom op de bijeenkomst van dinsdag 28 maart bij De Waagh, vanaf 20.00 uur. Meer informatie over of aanmelden voor de bijeenkomst kan via secretariaat@centrumnijmegen.nl.