Op basisschool De Muze ontvingen Marieke Ketelaar en Arjan Vernhout (oprichters van NL Bloeit!) het Nijmeegse duurzaam estafettestokje. Stichting NL Bloeit! is een dynamische werkplaats voor het investeren in een duurzame en veerkrachtige leefomgeving voor mens, flora en fauna.

Dit gebeurt door het aanleggen van kruidenrijke bloemenweides en bloemrijke bermen, bijvoorbeeld in het Goffertpark nabij de bijenstal en langs de 4DAAGSE routes. Ook het bouwen van insectenhotels voor vlinders, wilde bijen en andere insecten wordt samen met basisscholen en Pluryn bedacht en uitgevoerd.

Van de oorspronkelijke biodiversiteit in Nederland is nog maar 15% over en van alle graslanden en bermen is nu nog maar zo’n 2% tot 3% bloemrijk. Er is dan ook steeds minder stuifmeel en nectar beschikbaar! Meer wilde planten zijn dan ook ontzettend belangrijk voor biodiversiteitsherstel en ter bescherming van vlinders, wilde bijen, vogels en de bodemkwaliteit.