Fietsers die de Muntweg oversteken ter hoogte van de Muntmeesterlaan krijgen geen voorrang meer op het autoverkeer. Het kruispunt krijgt daarom een andere inrichting met onder meer een brede middenberm waar fietsers kunnen wachten. Om die middenberm mogelijk te maken schuift de rijbaan stadinwaarts twee meter op richting de huidige groenberm aan de Goffertzijde. Daar is een aanpassing van het bestemmingsplan voor nodig.

De werkzaamheden aan het kruispunt zijn gepland voor dit jaar. De gemeente onderzocht de afgelopen maanden het gedrag van fietsers en automobilisten op de kruising na signalen van gebruikers en omwonenden dat de fietsoversteek regelmatig tot onveilige verkeerssituaties leidt. Na een uitgebreide analyse van camerabeelden en beoordeling ter plaatse door deskundigen blijkt dat de huidige situatie te vaak conflictsituaties tussen auto en fietser oplevert. In 2015 werd de kruising aangepast en kregen fietsers voorrang omdat de route deel uitmaakt van de nieuwe snelle fietsverbinding van Beuningen naar de universiteitscampus. Bovendien waren er al langere tijd klachten over de zichtbaarheid van fietsers en auto’s in de oude situatie. De gemeente veranderde daarom de kruising en de voorrangssituatie voor fietsers. Weggebruikers werden met waarschuwingsborden, ribbels op het wegdek en drempels geattendeerd op de nieuwe wegindeling.

Fietsroutes
Het voorrangsbeleid voor fietsers op snelfietsroutes die 50 kilometer wegen kruisen, is relatief nieuw in Nederland en Nijmegen. De fietser heeft een veel prominentere rol gekregen. Deze kruising maakt deel uit van een nieuw fietsnetwerk dat op dit moment al ruim 50 kilometer lang is. Op vrijwel alle plekken levert dat veel voordelen op voor fietsers, maar op deze specifieke locatie blijkt het – ondanks alle vooronderzoeken en ervaringsdeskundigheid – nog niet zo te werken als de gemeente dat graag wil. Het beleid om fietsers op steeds meer plekken voorrang te geven op de auto is een duidelijke beleidskeuze van Nijmegen en van de provincie.

Het autoverkeer in grotere steden blijft groeien en dat betekent dat er andere manieren moeten worden gevonden om snel door de stad te reizen als een goed, comfortabel en snel alternatief voor de auto. Rechtstreekse fietsroutes naar drukke plekken in de stad zijn daarom een heel belangrijk. Het werkt ook, want steeds meer mensen maken gebruik van de verschillende fietsroutes in en rond Nijmegen. Zo maakt in Nijmegen bijna twee op de drie inwoners gebruik van de fiets om naar het werk of naar school te gaan.